Научни допринос жена

Сажетак

(Dragana Popović, Žene u nauci: od Arhimeda do Ajnštajna ... : osvajanje osvojenog, Beograd : Službeni glasnik, 2012, 178 str.)


У скоро четири миленијума дугој историји науке жене су присутне од самих почетака, али се њихова имена, сем у уском кругу историчара науке, ретко помињу. Све до почетка 20. века оне су биле у сенци својих мужева, очева или браће, а многе од њих заувек ће остати непознате.

Објављено
20.06.2015.
Како цитирати
(SERBIA), Milena Žikić. Научни допринос жена. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 62, n. 2, p. 305-310, june 2015. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/325>.
Датум приступа: 29 may 2024
Секција
Научна критика и полемика