Ján Novák, Ján Podolák, Iveta Zuskinová, Milan Margetin:  Po stopách valаchov v Karpatoch (Monografia)

Сажетак

Ján Novák, Ján Podolák, Iveta Zuskinová, Milan Margetin:  Po stopách valаchov v Karpatoch (Monografia)


Колективна монографија четири угледна словачка аутора, под поетизованим насловом Po stopách valаchov v Karpatoch („По стопама валаха у Карпатима“), бави се кључном темом историјата традиционалног планинског сточарства у Карпатима – развојем планинског типа сточарења, углавном овцама (словачки термин: karpatské salašníctvo), који су планинским луком Карпата, с југоистока на северозапад, постепено ширили професионални сточари, познати у Словачкој и суседним земљама као valasi („власи“). Монографија има Увод, шест основних делова, Закључак на словачком и Summary на енглеском језику, као и 207 колор и црно-белих фотографија, три историјске политичке карте и мноштво табела и скица

Објављено
15.06.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Miloš Luković. Ján Novák, Ján Podolák, Iveta Zuskinová, Milan Margetin:  Po stopách valаchov v Karpatoch (Monografia). Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 62, n. 2, p. 302-305, june 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/324>.
Датум приступа: 29 may 2024
Секција
Научна критика и полемика