Етноантрополошко истраживање савременог националног идентитета. Црна Гора након Југославије – динамика идентитета

Сажетак

Идентитетска проблематика је у најновије доба постала врло заступљена у друштвеним наукама (па тако и у етнологији / културној антропологији),
при чему је истраживачки интерес фокусиран на широк дијапазон колективних и приватних идентитета: класних, родних, сексуалних, религијских
итд. Ово је узроковано и све интензивнијим политикама идентитета у савременим друштвима, које спроводе најразнороднији друштвени фактори, од националних држава и супранационалних структура до мањинских и алтернативних група и заједница.

Објављено
15.06.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Srđan Radović. Етноантрополошко истраживање савременог националног идентитета. Црна Гора након Југославије – динамика идентитета. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 62, n. 2, p. 297-301, june 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/323>.
Датум приступа: 26 may 2024
Секција
Научна критика и полемика