Библиографија др Оливере Младеновић

DOI: 10.2298/GEI1402251M УДК: 39:012 Младеновић О

Сажетак

Библиографија доктора етнологије Оливере Младеновић1 , рођ. Јурковић је персонална библиографија, у којој су, de visu, пописани њени објављени и необјављени радови: монографије и сепарати, прилози у монографским и серијским публикацијама, прикази, осврти, хронике, архивска грађа и литература о њој. Библиографске јединице урађене су према Међународном стандардном библиографском опису монографских публикација – ISBD (M) и Међународном стандардном библиографском опису саставних делова – ISBD (CP), оба по скраћеном опису; сређене су нумерички, хронолошки, а у оквиру исте године – азбучно, на језику и писму на којем су објављене. Азбучни регистар аутора, коаутора, уредника и преводиоца са упутним бројевима на одређену библиографски јединицу заокружује библиографију. У току рада коришћени су штампани, нештампани и усмени библиографски извори, од којих издвајам: Архиву и Библиотеку Етнографског института САНУ, Каталог књига на језицима југословенских народа : 1868-1972. 7, (Мал-Мун), Узајамну библиографско-каталошку базу података COBIB. SR, Фонд библиотека целина Народне библиотеке Србије: Др Оливера (1914–1988) и др Живомир Младеновић (1910–2011) и др. Посебно се захваљујем породици Оливере Младеновић, која је Етнографском институту САНУ поклонила велики број публикација из њене заоставштине и тиме обогатила књижни фонд Института вредним и значајним књигама и часописима, а ову библиографију учинила свеобухватнијом.

Објављено
15.06.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Biljana Milenković-Vuković. Библиографија др Оливере Младеновић. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 62, n. 2, p. 251-287, june 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/320>.
Датум приступа: 20 apr. 2024
Секција
In memoriam