Утицај миграција на етнички/национални и религијски идентитет: случај евангеличке методистичке цркве у Банату

DOI: 10.2298/GEI1402067B UDC: 277.6:314.7:39(497.113)

Сажетак

У фокусу овог истраживања налази се узајамна повезаност миграција и етничког и религијског идентитета на примеру евангеличке методистичке цркве (ЕМЦ) у Банату. У раду се посматра сложена мрежа друштвених, политичких и културних фактора који су утицали на промену броја и етничког састава чланова локалних заједница ЕМЦ. Од оснивања првих заједница ЕМЦ на територији Србије (претежно у Војводини) почетком 20. века, па све до краја Другог светског рата највећи број чланова били су Немци. Са њиховим исељавањем долази до наглог опадања чланства и гашења многих заједница ЕМЦ. Данас у Банату постоје четири заједнице ЕМЦ, од којих је највећа ромско-македонска у Јабуци, коју мештани називају „ромска црква“. Ово истраживање је показало да у ЕМЦ у Банату постоји директна повезаност и утицај етничке, старосне и полне структуре локалних заједница на музичко изражавање њиховог верског идентитета. У Банату ЕМЦ има мали број чланова, представљајући мањину у оквиру протестантизма који је са друге стране мањинска верска заједница у Србији. У ЕМЦ у Јабуци жена је свештеница, што такође представља реткост у хришћанском свету, а у Србији чак и протестантским заједницама у којима је дозвољено женско свештенство.


Кључне речи: евангеличка методистичка црква (ЕМЦ), верски идентитет, етнички идентитет, ромска национална мањина, словачка национална мањина, Банат, Србија

Reference

English language:
Church Society. 2013. “Charles Wesley (1707-1788). Minister and Hymn writer of the
Evangelical Revival” http://churchsociety.org/issues_new/history/wesleychas/
iss_history_wesleychas_intro.asp (Accessed September 9, 2013)
Encyclopaedia Britannica. 2013. “Methodism.” Accessed October 10, 2013.
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/378415/Methodism/40172/Polity
Wesley, John. 1820. A Collection of Hymns: For the Use of the People Called
Methodists, London. http://books.google.rs/books?id=qScPAAAAIA
AJ&dq=collection+of+hymns&printsec=frontcover&ct=result&redir_
esc=y#v=onepage&q=collection%20of%20hymns&f=false
  (Accessed November 5, 2013) Also available in the printed version
Wesley Center Online. 2013. “John Wesley”
  http://wesley.nnu.edu/charles-wesley/ (Accessed October 2, 2013)
World Methodist Council. 2013. “Statistical Information”
  http://worldmethodistcouncil.org/about/member-churches/ (Accessed August 7,
2013)

Serbian language:
Бјелајац, Бранко. 2003. Протестантизам у Србији. Прилози за историју
реформацијског наслеђа у Србији. I део. Београд: Алфа и омега.
Благојевић, Гордана. 2005. Срби у Калифорнији. Обредно-религијска пракса
и етницитет верника српских православних парохија у Калифорнији,
Посебна издања ЕИ САНУ 54. Београд: ЕИ САНУ.
---. 2012. Срби у Солуну у првој половини 20. века. О религијској припадности
и етничком идентитету, Београд: System Intelligence Products, ЕИ САНУ.
Крел, Александар. 2007. “Промене стратегије етничког идентитета Немаца у
Суботици у другој половини 20. века”, Гласник Етнографског института
САНУ 54: 319-332.
---. 2008. “Улога удружења «Герхард» у ревитализацији етничког идентитета
сомборских Немаца”, Слике културе некад и сад, ЕИ САНУ, 24, Београд,
155-168.
---. 2009. “Ревитализација етничког идентитета Немаца у Сремским Карловцима”,
Гласник Етнографског института САНУ LVII (1), Београд, 71-92.
---. 2012. “Етничка дистанца/везаност (блискост) војвођанских Немаца према
Србима и Мађарима у Војводини и Немцима у СР Немачкој на почетку
21. века”, Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 139/2, Нови
Сад, 197-207.
Zvanična prezentacija grada Pančeva. Jabuka.
  http://www.pancevo.rs/30-1-l (Accessed October 4, 2013)
Лукић-Крстановић, Mирослава. 1992. Срби у Канади - живот и симболи
идентитета, Посебна издања ЕИ САНУ 36. Београд: ЕИ САНУ.
Милин, Лазар.1986. Апологетика, књ. 6, Црква и секте, Београд.
Nedeljković, Saša. 2007. Čast, krv i suze. Ogledi iz antropologije etniciteta i
nacionalizma, Beograd: Zlatni zmaj i Odeljenje za etnologiju i antropologiju
Filozofskog Fakulteta u Beogradu.
Павловић, Mирјана. 1991. Срби у Чикагу; Проблем етничког идентитета,
Посебна издања ЕИ САНУ 32. Београд: ЕИ САНУ.
Павковић Ф., Никола. 1998. „Религијски плурализам у Војводини. Историјски
преглед“, Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 104-105, Нови
Сад, 225-255.
Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији.
Становништво. Национална припадност: Подаци по општинама и
градовима, 2012. Београд: Републички завод за статистику.
Прелић, Младена. 1995. Срби у селу Ловри у Мађарској током XX века,
Будимпешта: Srpski demokratski savez
---. 2008. (Н)и овде (н)и тамо: етнички идентитет Срба у Мађарској на крају
XX века, Посебна издања ЕИ САНУ 64. Београд: ЕИ САНУ.
Раковић, Славиша. 2010. “Словаци и Роми пентекосталци у Србији: скривена(е)
мањина(е) и поткултура(е)?”, Тематски зборник: Традиција – фолклор
– идентитет, прир. Г. Благојевић, И. Тодоровић, Сремски Карловци:
Институт Академије – Високе школе СПЦ за уметност и консервацију.
Smit, A. D. 1998. Nacionalni identitet, Beograd: Biblioteka XX vek.
Објављено
15.06.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Gordana Blagojević. Утицај миграција на етнички/национални и религијски идентитет: случај евангеличке методистичке цркве у Банату. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 62, n. 2, p. 67-79, june 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/308>.
Датум приступа: 26 may 2024
Секција
Тема броја