Између црвеног и црног: Сплит и Мостар у култури сјећања

Сажетак

Тематски сусрет између урбаних истраживања (историјских, социолошких, етноантрополошких и др.) и истраживања културе сећања показао се у најновије доба као полодотворан приступ који осветљава многе феномене детерминисанe чињеницом да градови поседују изразит потенцијал за снажну пројекцију слике о прошлом. Како Aндреас Хујсен (Andreas Huyssen) наводи, градови се могу посматрати као палимпсести, носиоци сећања на знамениту прошлост, где је овакво читање града условљено и видљивим просторним маркерима, и представама и сећањима; иако се не граде са циљем меморијализације, градови имају капацитет да отелотворе, матерјализују и репрезентују колективно памћење, и да га сублимишу у простору и времену. Управо овакав меморијализацијски потенцијал градова предмет је истраживања представљеног у књизи сплитског историчара Драгана Марковине „Између црвеног и црног. Сплит и Мостар у култури сјећања“.

Објављено
05.06.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Srđan Radović. Између црвеног и црног: Сплит и Мостар у култури сјећања. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 63, n. 1, p. 233-235, june 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/298>.
Датум приступа: 07 dec. 2022