Država, statistika, manjine i moć: etnički „drugi“ u Kneževini i Kraljevini Srbiji u ogledalu popisa stanovništva

DOI:10.2298/GEI1501147P; UDC: 316.022.4:314.145"18"(497.11)

Сажетак

U radu se bavimo etnički različitim kategorijama stanovništva Kneževine i Kraljevine Srbije u popisima stanovništva 1834–1910. Ne bavimo se prvenstveno brojčanim rezultatima i statističkim analizama, već popisima kao takvim, koje smatramo značajnim instrumentom u rukama države, koja ima moć da prebrojava, razgraničava i kategorizuje stanovništvo. Način na koji su etnički drugačije grupe stanovnika tretirane u popisiima smatramo indikativnim i za njihov položaj u državi.


Ključne reči: etničke manjine, popisi stanovništva, Kneževina Srbija (1830–1882), Kraljevina Srbija (1882–1914)

Reference

Antonijević, Dragana. 2007. Karađorđe i Miloš: između istorije i predanja. Etnološka biblioteka 23. Beograd: Srpski genealoški centar, Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta.

Bandžović, Safet. 2001.„Iseljavanje muslimanskog stanovništva iz Kneževine Srbije u Bosanski vilajet (1862– 1863)“. Znakovi vremena 12: 149–171.

Gellner, Ernest. 1983. Nations and Nationalism. Ithaca: Cornell University Press. [Državopis Srbije] 1863. Državopis Srbije sv 1. Beograd: Ekonomsko statističko odeljenje Ministarstva finansija
http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G1863/pdf/G186311001.pdf

[Državopis Srbije] 1865. Državopis Srbije sv. 2. Beograd: Statističko odelenje ministarstva finansija http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G1865/pdf/G186511001.pdf

[Državopis Srbije] 1869. Državopis Srbije sv. 3. Beograd: Ekonomsko statističko odeljenje Ministarstva finansija http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G1869/pdf/G186911001.pdf

[Državopis Srbije] 1879. Državopis Srbije sv. 9. Beograd: Statističko odeljenje ministarstva finansija http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G1879/pdf/G187911001.pdf

[Državopis Srbije] 1882. Državopis Srbije sv. 11. Beograd: Statističko odeljenje ministarstva finansija http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G1882/pdf/G188211001.pdf

[Državopis Srbije] 1889. Državopis Srbije sv. 16. Beograd: Statističko odeljenje ministarstva narodne privrede http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G1889/pdf/G188911002.pdf

Đurić, Vladimir et al. 2014. Etnokonfesionalni i jezički mozaik Srbije. Beograd: Republički zavod za statistiku.

Zundhausen, Holm. 2009. Istorija Srbije od 19. do 21. veka. Beograd: Clio. Janjetović,

Zoran. 2005. Deca careva, pastorčad kraljeva: nacionlane manjine u Jugoslaviji 1918–1941. Studije i monografije 29. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije.

Kertzcer, David and Dominique Arel. 2001.“Censuses, identity formation and the struggle for political power”. In Census and Identity: The Politics of Race, Ethnicity, and Language in National Censuses, eds. David I. Kertzcer i Dominique Arel, 1–42. Cambridge University Press.

Pavlović, Marko. 2004. „Položaj manjina u Srbiji i jugoslovenskoj državi“. U: Slobode i prava čoveka i građanina u konceptu novog zakonodavstva Republike Srbije 3, prir.. Stanko Bejatović, 511–531. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Institut za pravne i društvene nauke.

Popović, Ljubodrag. 2000. „Popis stanovništva valjevskog okruga u I svetskom ratu“. Glasnik Istorijskog arhiva u Valjevu 34: 159– 171 http://istorijskiarhiv.rs/sites/default/files/PODACI/materijali/GALASNIK
%2034/Glasnik%2034.pdf

[Prethodni rezultati]. 1911. Prethodni rezultati popisa stanovništva i domaće stoke u Kraljevini Serbiji 31. Dekembra 1910, knj 5. 1911. Beograd: Uprava državne statistike http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G1911/Pdf/G191111001.pdf

Sobolevski, Mihael. 2000. „Nacionalne manjine u Kraljevini Jugoslaviji“. Dijalog povjesničara-istoričara 2, prir. Hans-Georg Fleck, Igor Graovac, 396-410. Zagreb: Zaklada Friedrich-Naumann http://www.cpi.hr/download/links/hr/7941.pdf

[Stanovništvo NR Srbije]. 1953. Stanovništvo Narodne republike Srbije 1834–1953.
Beograd: Zavod za statistiku i evidenciju NR Srbije.

[Statistika] 1893. Statistika Kraljevine Srbije knj. 1 Beograd: Ministarstvo narodne privrede http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G1893/pdf/G189311002.pdf

[Statistika] 1898.Statistika Kraljevine Srbije knj. 13. Beograd: Ministarstvo narodne privrede http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G1898/pdf/G189811001.pdf

[Statistika] 1905. Statistika Kraljevine Srbije knj.. 24. Beograd: Uprava državne statistike http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G1905/pdf/G190511001.pdf

Stojančević, Vidosava. 1974. „Etnički odnosi 1830–1867. godine“. U: Istorija Beograda 2, prir. Vasa Čubrilović, 525–533. Beograd: Prosveta.

Ćupurdija Branko. 2011. „Stanovništvo Subotice prema veroispovesti i maternjem jeziku 1869–1910.“ Demografija VIII: 63–99.

Cvijetić, Leposava. 1984. „Popis stanovništva i imovine u Srbiji 1834. godine“. Mešovita građa (Miscellanea) XIII: 9–118 http://archive.org/download/Miscellanea13/Miscellanea13251984.pdf
20. januar 2015.

Džomić, Velibor. 2013. „Prava rimokatoličke verske manjine u Kneževini Srbiji“. Zbornik Matice srpske za društvene nauke (142). Novi Sad: Matica srpska. 63–73 DOI: 10.2298/ZMSDN1342069D
Објављено
05.06.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Mirjana Pavlović; (SERBIA), Mladena Prelić. Država, statistika, manjine i moć: etnički „drugi“ u Kneževini i Kraljevini Srbiji u ogledalu popisa stanovništva. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 63, n. 1, p. 147-165, june 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/291>.
Датум приступа: 07 dec. 2022