Uputstvo zа istrаživаnje nа (ne)običnom mestu

Сажетак

Упутство за истраживање на (не)обичном месту


Питања методологије су одувек биља кључна антрополошка питања, која изгледају нарочито важна ако се ради о претпостављено новом простору истражи- вања какви су виртуелни светови. Интересовање за истраживање у тим простори- ма експоненцијално расте од почетка века, односно од тренутка када простори обликовани у оквиру мрежних игара и различитих симулација "стварног света"1 почињу да бивају густо насељени, јер огроман број људи2 одваја знатан део свог времена и новца3 да се измакне из свакодневне реалности и пронађе други дом у неком од тих алтернативних светова. Пратећи тренд онога што Кастронова назива егзодусом у виртуелне светове (Castronova 2007), истраживачи најразличитијих профила почели су да се баве испитивањем разноврсних аспеката ових светова, пре свега њиховим економијама, али и скуповима социјалних односа који се успо- стављају унутар њих.

Reference

Castronova, Edvard. 2007. Exodus to the Virtual World: How Online Fun Is Changing
Reality. Palgrave Macmillan.
Гавриловић, Љиљана. 2015. "Антрополог у синтетичком свету". Култура 146: 104-
118.
McGonigal, Jane. 2011. Reality Is Broken: Why Games Make Us Better and How They
Can Change the World. London: The Penguin Press.
Pearce, Celia and Artemesia. 2009. Communities of Play: Emergent Cultures in
Multiplayer Games and Virtual Worlds. Cambridge: The MIT Press.
Објављено
27.05.2018.
Како цитирати
(SERBIA), LJiljаnа Gаvrilović. Uputstvo zа istrаživаnje nа (ne)običnom mestu. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 63, n. 2, p. 485-487, may 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/261>.
Датум приступа: 07 dec. 2022
Секција
Научна критика и полемика