Konflikti i nužnost njihovog razrešavanja u savremenom svetu

DOI:10.2298/GEI1502249K;UDC: 316.48

Сажетак

Било да је реч о колективним или конфликтима између појединаца, сукоби међу људима јесу њихова зла коб, њихов усуд и њихова мрачна стра- на. Она их прати на сличан начин као што Каина прати печат којим га Бог обележио због убиства рођеног брата, а позната прича из Старог завета о Каи- ну и Авељу говори нам о основној матрици сваког људског сукоба: о кон- фликтној ситуацији између две супротстављене стране, насталој због љубо- море (проблема) које нису кадре да превазиђу и која временом прераста у отворени сукоб међу њима и окончава се трагедијом.

Објављено
27.05.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Aleksandar Krel. Konflikti i nužnost njihovog razrešavanja u savremenom svetu. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 63, n. 2, p. 249-254, may 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/243>.
Датум приступа: 23 july 2024