Metodološki i epistemološki izazovi istraživanja koetničkih migracija na posleratnom terenu

DOI: 10.2298/GEI1503537Z; UDC: 314.7"20":39

Сажетак

U ovom radu razmatram metodološke, epistemološke i etičke izazove sa kojima sam se suočavala tokom multilokalnog terenskog istraživanja srpske zajednice jugoistočnog Kosova (Gnjilane, Vitina i sela u njihovoj okolini, kao i među raseljenima sa ovog područja u nekoliko gradova u Srbiji). U fokusu istraživanja posleratnog diskursa našla su se dva vida migracija: 1. kolonizacija stanovništva iz brdsko-planinskih krajeva južne Srbije, koja je na Kosovu sprovođena u okviru agrarne reforme u periodu posle Prvog svetskog rata, 2. iseljavanje srpskog stanovništva sa Kosova u Srbiju posle oružanih sukoba 1999. godine i uspostavljanja uprave Ujedinjenih nacija. U oba pomenuta slučaja se uglavnom radi o koetničkim migracijama: doseljenici su iste etničke pripadnosti kao i stanovništvo u mestima preseljenja. Intraetnički odnosi i granice u svetlu pomenutih migracija pokazali su se kao posebno zanimljivo istraživačko polje, koje je u isto vreme otvaralo niz metodoloških, epistemoloških i etičkih pitanja i dilema.


Ključne reči: migracija, terensko istraživanje, metodologija, intraetnički odnosi, Kosovo.

Reference

Cornel, Stephen & Hartman, Daniel. 1998. Ethnicity and Race: Making identities in the changing world. Pine Forge Press.
Čapo Žmegač, Jasna. 2002. Srijemski Hrvati: etnološka studija migracije, identifikacije i interakcije. Zagreb: Durieux.
Čapo Žmegač, Jasna. 2005. Ethnically Privileged Migrants in Their New Homeland. Journal of Refugee Studies 18/2: 199–215.
Čapo Žmegač, Jasna. 2006. Еtnolog i njegove publike: o restituciji etnografskih istraživanja. U: Etnologija bliskoga: Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja (Jasna Čapo Žmegač, Valentina Gulin Zrnić, Goran Pavel Šantek, ur.), 213–235. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku & Naklada Jasenski i Turk.
Čapo Žmegač, Jasna. 2010. Introduction: Co-Ethnic Migrations Compared. In: Co-Ethnic Migration Compared. Central and Eastern European Contexts (Jasna Čapo Žmagac, Christian Voss, Klaus Roth, eds.), 9–36. München: Kubon & Sagner Verlag.
Duijzings, Gеr. 2000. Religion and the Politics of Identity in Kosovo. London: Hurst & Company.
Green, Linda. 1995. Living in a State of Fear. In: Fieldwork under Fire: Contemporary Studies of Violence and Survival (Carolyn Nordstrom, Antonius C. G. M. Robben, eds.), 105–127. Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press.
Halilovich, Hariz. 2014. Behind the Emic Lines: Ethics and Politics of Insidersʼ Ethnography. In: Insider Research on Migration and Mobility: International Perspectives on Researher Positioning (Lejla Voloder, Ljudmila Kirpitchenko, eds.), 87–102. Surrey & Burlington: Ashgate.
Hannerz, Ulf. 2003. Several Sites in One. In: Globalisation: Studies in Anthropology (Thomas Hylland Eriksen, ed.), 18–38. London-Sterling, Virginia: Pluto Press.
Hannerz, Ulf. 2003а. Being there… and there… and there! Reflections on multi-site ethnography. Ethnography 4/2: 201–216.
Hercfeld, Majkl. [1997] 2004. Kulturna intimnost: socijalna poetika u nacionalnoj državi. Beograd: Biblioteka XX vek.
Hirvi, Laura & Snellman, Hanna (eds.). 2012. Where is the Field? The Experience of Migration Viewed Through the Prism of Ethnographic Fieldwork. Helsinki: Finnish Literature Society.
Leutloff-Grandits, Carolin. 2010. Ethnic Unmixing in the Aftermath of the Yugoslav Successor Wars: The Integration of Co-Ethnics in Former Yugoslavia in Comparative Perspective. In: Co-Ethnic Migration Compared. Central and Eastern European Contexts (Jasna Čapo Žmagac, Christian Voss and Klaus Roth, eds.), 139–163. München: Kubon & Sagner Verlag.
Malešević, Miroslava 1995. Sestrinska solidarnost – izbeglice iz bivše Jugoslavije u Njujorku. Glasnik Etnografskog instituta SANU XLIV: 197–206.
Marcus, George E. 1995. Ethnography in/on the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography. Annual Review of Anthropology 24: 95–117.
Mladenović, Radivoje. 2004. Slovenska lingvistička pripadnost, konfesionalna pripadnost i etnički transfer u svetlu skrivenih manjina na jugozapadu Kosova i Metohije. U: Skrivene manjine na Balkanu (Biljana Sikimić, ur.), 245–258. Beograd: Balkanološki institut SANU, Posebna izdanja 82.
Münz, Rainer & Ohliger, Rainer. 1997. Deutsche Minderheiten in Ostmittel – und Osteuropa. Aussiedler in Deutschland. Eine Analyse ethnisch privilegierter Migration. Berlin: Humboldt-Universität, Demographie aktuell 9.
Nedeljković, Saša. 2008. Problemi primene antropologije: antropološko istraživanje savremene kulture na KiM. U: Savremena kultura Srba na Kosovu i Metohiji (Saša Nedeljković, ur.), 19–73. Kruševac: Baštinik.
Petrović, Ruža & Blagojević, Marina. 1989. Seobe Srba i Crnogoraca sa Kosova i iz Metohije: rezultati ankete sprovedene 1985-1986. godine. Beograd: Odeljenje društvenih nauka SANU, Demografski zbornik, knj. II.
Prelić, Mladena. 2008. (N)i ovde, (n)i tamo: etnički identitet Srba u Mađarskoj na kraju XX veka. Beograd: Etnografski institut SANU, Posebna izdanja 64.
Prelić, Mladena. 2009. Istraživanje etničkih manjina: lična iskustva i dileme. Antropologija 9: 41–54. (Beograd)
Robben, Antonius C. G. M. & Nordstrom, Carolyn. 1995. Introduction: The Anthropology and Ethnography of Violence and Sociopolitical Conflict. In: Fieldwork under Fire: Contemporary Studies of Violence and Survival (Carolyn Nordstrom, Antonius C. G. M. Robben, eds.), 1–23. Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press.
Robben, Antonius C. G. M. 1995. The Politics of Truth and Emotion among Victims and Perpetrators of Violence. In: Fieldwork under Fire: Contemporary Studies of Violence and Survival (Carolyn Nordstrom, Antonius C. G. M. Robben, eds.), 81–103. Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press.
Sikimić, Biljana. 2008. Etnolingvistički terenski rad: konceptualizacija rizika. U: Slike kulture nekad i sad (Zorica Divac, ur.), 81–93. Beograd: Etnografski institut SANU, Zbornik radova 24.
Sluka, Jeffrey A. 1995. Reflections on Managing Danger in Fieldwork: Dangerous Anthropology in Belfast. In: Fieldwork under Fire: Contemporary Studies of Violence and Survival (Carolyn Nordstrom, Antonius C. G. M. Robben, eds.), 276–294. Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press.
Urošević, Atanasije. 1935. Gornja Morava i Izmornik. Beograd: Srpska kraljevska akademija. Naselja i poreklo stanovništva, knj. 28, Srpski etnografski zbornik LI, 3–242.
Zlatanović, Sanja. 2008. Starosedeoci i doseljenici: međugrupne percepcije u posleratnom diskursu.U: Savremena kultura Srba na Kosovu i Metohiji (Saša Nedeljković, ur.), 109–126. Kruševac: Baštinik.
Zlatanović, Sanja. 2008а. Power of Categorization: Natives and Incomers in Southeastern Kosovo. Bulletin of the Institute of Ethnography SASA LVI/2: 133–147.
Zlatanović, Sanja. 2010. Transfer i kontratransfer u etnografskim istraživanjima. Glasnik Etnografskog instituta SANU LVIII/1: 129–139.
Zlatanović, Sanja. 2011. Diskurzivno oblikovanje „drugih“: srpska zajednica jugoistočnog Kosova u posleratnom kontekstu. Glasnik Etnografskog instituta SANU LIX/2: 79–99.
Zlatanović, Sanja. 2011a. Family in the Post-War Context: The Serbian Community of Southeast Kosovo. In: Southeast European (Post)Modernities (Klaus Roth, Jutta Lauth Bacas, eds.), 227–250. Ethnologia Balkanica 15. Berlin: LIT Verlag.
Zlatanović, Sanja. 2013. Srpska zajednica u Gnjilanu: diskurs nostalgije urbane enklave. Glasnik Etnografskog instituta SANULXI/2: 67–82.
Zlatanović, Sanja. 2014. Kakav je odnos etničke i verske identifikacije u posleratnom kontekstu? Terenska istraživanja srpske zajednice na jugoistoku Kosova. U: „Etnos“, religija i identitet: naučni skup u čast Dušana Bandića (Lidija B. Radulović, Ildiko Erdei, ur.), 135–146. Beograd: Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
Објављено
22.05.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Sanja Zlatanović. Metodološki i epistemološki izazovi istraživanja koetničkih migracija na posleratnom terenu. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 63, n. 3, p. 537-550, may 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/231>.
Датум приступа: 15 july 2024
Секција
Тема броја