Фолклорна традиција и њена трансформација у контексту друштвених утицаја и доприноса појединаца (на примеру мушког регрутског плеса „вербуњк“ из Моравске Словачке)

DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1702305P UDC 394.3:316.7(437.61)

  • Martina Pavlicová (Czech Republic) Department of European Ethnology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
    pavlicov@phil.muni.cz

Сажетак

Године 2015. одобрена је номинација Чешке Републике за укључивање плеса
„вербуњк“ из Моравске Словачке у репрезентативну листу људског нематеријалног
културног наслеђа UNESCO-а. Он се може окарактерисати као импровизациони
мушки плес, са индивидуалним импровизацијама, који садржи фигуре скакања. Може
се изводити са великим бројем плесача истовремено, али и као соло плес. Географски,
он потиче из етнографске регије Моравска Словачка, на југоистоку Моравске. У
другој половини 20. века био је познат посебно међу фолклорним ансамблима и на
догађајима у природи, а његово извођење у значајној је вези са покретом за ревитализацију фолклора. Иако име овог плеса – вербуњк – сугерише везу са
регрутацијом у 18. веку (verbování потиче од немачког термина за регрутацију,
Werbung), значајан период његовог развоја датира чак и раније. Плес снажно одликава
интересовање интелектуалаца за народну културу на крају 19. и почетку 20. века и
покрет за ревитализацију фоклора који је уследио. Кључне фигуре како у аматерском,
тако и у професионалном плесу имале су главни утицај на његов развој. (Плес је
започео као мушка игра коју карактеришу ритмични покрети ногу, тзв. цифровани или
„декорације“, а развио се у снажан индивидуални плес са вокалном увертиром,
плесним фигурама и убравајућим темпом.)Кључне речи: традиција, фоклор, плес, вербуњк, ревитализација фоклора.

Reference

Drápala, Daniel, and Martina Pavlicová, 2014. „Etnografická rajonizace: úvahy nad
jejím historickým vývojem a smyslem současné existence.“ Národopisná
revue 24 (3): 171–188.
Fukač, Jiří, and Jiří Vysloužil, (eds.): 1997. „Verbuňk.“ In Slovník české hudební
kultury, edited by Jiří Fukač and Jiří Vysloužil, 989–990. Praha: Editio Supraphon.
Habartová, Romana. 2010. „Kořeny, vzory, a perspektivy dětského verbuňku.” In
Slovácký verbuňk . Současný stav a perspektivy, edited by Jan Blahůšek,
79–99. Strážnice: Národní ústav lidové kultury.
Hacarová, Lucie. 2014. Verbuňk ve Vracově a jeho současná existence. Diploma
thesis. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita.
Holý, Dušan. 1994. „O verbuňku.” In Slovácký verbuňk v teorii a praxi, edited by
Jan Miroslav Krist and Karel Pavlištík, 14–19. Strážnice: Ústav lidové kultury.
Hynková, Libuše and Muchka, Ivan. 1997. „Československý státní soubor písní a
tanců.“ In Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a
ve Slezsku, edited by Martina Pavlicová and Lucie Uhlíková, 146–147.
Strážnice: Ústav lidové kultury.
Jelínková, Zdenka. 1960. „Točivé tance“. In Lidová kultura východní Moravy I,
103-161. Gottwaldov: Krajské nakladatelství.
Jelínková, Zdenka. 1994a. „O verbuňku na Slovácku.“ In Slovácký verbuňk v teorii
a praxi, edited by Jan Miroslav Krist and Karel Pavlištík, 7–13. Strážnice:
Ústav lidové kultury.
Jelínková, Zdenka. 1994b. „Slovácký verbuňk v současnosti.“ In Slovácký verbuňk
v teorii a praxi, edited by Jan Miroslav Krist and Karel Pavlištík, 37–49.
Strážnice: Ústav lidové kultury.
Krist, Jan Miroslav. 1970. Historie slováckých krúžků a vznik souborů lidových
písní a tanců na Slovácku. K vývoji některých forem druhé existence folklóru.
Praha: Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti.
Křížová, Alena, Martina Pavlicová, and Miroslav Válka. 2015. Lidové tradice jako
součást kulturního dědictví. Brno: Masarykova univerzita.
Mlíkovská, Jiřina. 2004. Tance, Špalíčky, Kytice a jiná díla obsahující inspiraci lidovým
uměním. Praha: NIPOS – Národní informační a poradenské středisko
pro kulturu.
Kos, Bohumil and František Struska. 1953. Mužské lidové tance: Instruktážní
brožura pro nácvik lidových tanců ve vojenských souborech.
O regionálních stylech. 1994. In Slovácký verbuňk v teorii a praxi, edited by Jan
Miroslav Krist and Karel Pavlištík, 23–36. Strážnice: Ústav lidové kultury.
Pavlicová, Martina. 2012. Cestami lidového tance. Zdenka Jelínková a česká
etnochoreologie. Brno: Masarykova univerzita.
Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku 1991. 1994. In Slovácký verbuňk
v teorii a praxi, edited by Jan Miroslav Krist and Karel Pavlištík, 82–
83. Strážnice: Ústav lidové kultury.
Schnirch, Julius. 1906. Písničky modloslužebníků. Brno: A. Píša.
Skraková, Barbora. 2006. „Čardáš – ľudový tanec v historickom kontexte.“ Slovenský
národopis 54 (1): 47–83.
Úlehla, Vladimír. 1949. Živá píseň. Praha: Fr. Borový.
Vinkler, Jaroslav. 1988. Moravští Slováci v Praze. Příspěvek k dějinám Slováckého
krúžku v Praze (1861) 1896–1945. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou
činnost.
Vysloužil, Jiří. 1997. „Novouherský sloh.“ In Slovník české hudební kultury, edited
by Jiří Fukač and Jiří Vysloužil, 633–634. Praha: Editio Supraphon.
Zálešák, Cyril. 1951. Horňácky odzemok a verbuňk. Metodická príručka s popisom
45 najznámejších figúr odzemku. Praha: Státní nakladatelství.
Zeman, Martin. 1951. Horňácké tance. Praha: Orbis.

Примљено / Received: 19. 01. 2017.
Прихваћено / Accepted: 21. 08. 2017.
Објављено
20.12.2017.
Како цитирати
PAVLICOVÁ (CZECH REPUBLIC), Martina. Фолклорна традиција и њена трансформација у контексту друштвених утицаја и доприноса појединаца (на примеру мушког регрутског плеса „вербуњк“ из Моравске Словачке). Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 65, n. 2, p. 305-320, dec. 2017. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/167>.
Датум приступа: 03 mar. 2024