Ревитализација и иновација традиције: личне мотивације иза нових песама у регији Моравска Словачка

DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1702289U UDC 398.8:316.7(437.61)

  • Lucie Uhlíková (Czech Republic) The Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences, Brno
    uhlikova@seznam.cz

Сажетак

Ова студија се фокусира на нове песме засноване на фолклорној традицији. Тумачи се
теренско истраживање у регији Моравска Словачка, рађено пре неколико година.
Студија анализира улогу појединца као стваралачке личности, која гради на темељима
регионалне музичке традиције и истраживањима фолклора из друге половине 20. века.
Наведена су три конкретна случаја као илустрација различитих мотивација
појединаца, њихових личних инспирација и различитих „композиторских“ приступа.
Затим, у раду се разматра разлика између очувања културног наслеђа и иновирања
традиције. Аутор наглашава сукоб између настојања да се очува културно наслеђе и
иновирања традиционалних форми. На пример, представљање фолклора у масовним
медијима временом је резултирало тиме да велики део јавности преферира
установљене, познате верзије неких песама – тзв. „исправне“ верзије. Песме које су
кодиране као додаци познатој песмарици се такође сматрају исправним. Са друге
стране, иновирање традиције, укључујући и нове песме, се одбацује. Као резултат тога, напор на очувању фолклора подигао је баријеру која стоји на путу даљег развоја
традиције.Кључне речи: фолклор и креативност, компоновање песама, иновација и
ревитализација традиције, културно наслеђе, покрет за обнову фоклора.

Reference

Gelnar, Jaromír. 1959. „Některé slohové znaky v písňové tvorbě Boženy Peterkové
z Janovic.“ Radostná země 9: 8–11.
Gelnar, Jaromír and Oldřich Sirovátka. 1967a. „U zpěvačky Zuzany Martynkové.“
Národopisné aktuality 4 (1): 18–25.
Gelnar, Jaromír and Oldřich Sirovátka.1967b: „Faktory variačního procesu v lidové
písni.“ Národopisný věstník českoslovanský 2/35: 183–198.
Havlíček, Stanislav. 1952. „Od lidové písně k tvorbě Anežky Gorlové.“ Lidová
tvořivost 3 (4): 166–168.
Holý, Dušan. 1982. „Lidoví skladatelé a písmáci z Lanžhota na Podluží.“
Národopisné aktuality 19 (3): 179–200.
Hrabalová, Olga. 1954. „Nová tvorba A. Gorlové.“ Československá etnografie 2
(2): 145–156.
Jančář, Josef. 2011. Proměny Slovácka. Lidová kultura – od feudálního poddanství
k postmodernímu společenství. Strážnice: Národní ústa lidové kultury.
Kosík, Jan. 2012. Fanoš Mikulecký: lidový hudební skladatel na Podluží.
Mikulčice: Obecní úřad.
Kotek, Josef. 1997. „Lidovka.“ In Slovník české hudební kultury, edited by Jiří
Vysloužil and Jiří Fukač, 511–512. Praha: Editio Supraphon.
Krekovičová, Eva. 1987. „Príspevok ku vzťahu tradície a inovácie na príklade
novovznikajúcej piesňovej tvorby.“ Národopisné aktuality 24 (1): 1–18.
Machov, Saša. 1948. „Výzva.“ Taneční listy 2: 122–123.
Pajer, Jiří. 1986. Marie Procházková 1886–1986, zpěvačka ze Strážnice. Praha:
Ústav pro kulturně výchovnou činnost.
Pajer, Jiří. 2013. Čtení o Horňácku. Dějiny – národopis – umění. Strážnice:
Nakladatelství Etnos.
Pavlicová, Martina and Lucie Uhlíková. 2014. „Folklore Traditions in Contemporary
Everyday Life: Between Continuity and (Re)construction (based on
two examples from the Czech Republic).“ Slovenský národopis 62 (2):
163–181. http://www.uet.sav.sk/files/etno2-text-web-27-6.pdf. Accessed
January 20, 2017.
Pavlicová, Martina and Lucie Uhlíková. 2015. „Mimo svůj čas, prostor i význam –
lidové tradice na jevišti.“ In Od folkloru k world music: Na scéně a mimo
scénu, ed. Irena Přibylová and Lucie Uhlíková, 9–24. Náměšť nad
Oslavou: Městské kulturní středisko.
Petrů, Jiří, ed. 2015. Zpíváme v Kyjově. Ostrlíz. 4. díl. Kyjov: Albert.
Stiborová, Věra. 1960. „Problematika nových lidových písní.“ Český lid 47 (4):
179–188.
Thořová-Stiborová, Věra. 1968. „Lidový skladatel dnešní doby. (Písňová tvorba
Fanoše Mikuleckého).“ Český lid 55: 36–49.
Thořová, Věra. 1969. „Nová písňová tvorba na Kyjovsku.“ Malovaný kraj 5 (1): 4–
7.
Thořová, Věra. 1971. „Písně současných skladatelů v Poláčkově sbírce „Slovácké
pěsničky“. Národopisné aktuality 8 (3): 243–261.
Toncrová, Marta. 1971. „Veronika Matýsková a její písně.“ Národopisné aktuality
8 (4): 359–368.
Toncrová, Marta. 1981. „Zpěvačka Františka Petrů a její repertoár.“ Národopisné
aktuality 18 (3): 207–214.
Toncrová, Marta. 2006: „Život s písní. K nedožitým 90. narozeninám zpěváka
Jožky Severina.“ Slovácko 48: 103–108.
Toncrová, Marta. 2013. „Od variability k tvorbě: ke vzniku nových lidových písní
na Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 20. století.“ In Od folkloru
k world music: Co patří do encyklopedie, ed. Irena Přibylová and Lucie
Uhlíková, 31–42. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko
v Náměšti nad Oslavou.
Tyllner, Lubomír. 2007. „Lidová píseň.“ In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie
Čech, Moravy a Slezska. 2. svazek, ed. Stanislav Brouček and
Richard Jeřábek, 485–487. Praha: Mladá fronta.
Uhlíková, Lucie. 2015. „Mužské folklorní sbory na Slovácku a nová písňová tvorba
(příspěvek k výzkumu proměn tradice v současnosti).“ Folia ethnographica
49 (2): 135–151.
Uhlíková, Lucie. 2016. „The Innovation of Tradition: Male folk voice choirs in the
Slovácko region and their beginnings.“ In Od folkloru k world music:
Na počátku bylo…, ed. Irena Přibylová and Lucie Uhlíková, 82–91.
Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou.
Available from:
http://image.folkoveprazdniny.cz/2016/kolokvium2016/sbornik2016_09_U
hlikova_en.pdf>. Accessed February 7, 2017
Úlehla, Vladimír. 1949. Živá píseň. Praha: Fr. Borový.
Vetterl, Karel and Oldřich Sirovátka, ed. 1975. Lidové písně z Podluží. Písně Jana
Turečka z Tvrdonic v zápisech Františky Kyselkové. Břeclav: Okr. kulturní
středisko.
Vysloužil, Jiří, Jiří Fukač, and Marta Toncrová. 1997. „Lidová píseň.“ In Slovník
české hudební kultury, ed. Jiří Vysloužil and Jiří Fukač, 503–508. Praha:
Editio Supraphon.

Примљено / Received: 19. 01. 2017.
Прихваћено / Accepted: 21. 08. 2017.
Објављено
20.12.2017.
Како цитирати
UHLÍKOVÁ (CZECH REPUBLIC), Lucie. Ревитализација и иновација традиције: личне мотивације иза нових песама у регији Моравска Словачка. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 65, n. 2, p. 289-303, dec. 2017. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/166>.
Датум приступа: 28 feb. 2024