Истраживачки домети Николе Вулића

Сажетак
Истраживачки домети Николе Вулића


Ирена Љубомировић, Никола Вулић – историчар антике Ниш : Филозофски факултет, 2013 (Ниш : Scero print)
Објављено
01.10.2016.
Како цитирати
ŽIKIĆ, Milena Ž.. Истраживачки домети Николе Вулића. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 64, n. 2, p. 443-448, oct. 2016. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/144>.
Датум приступа: 14 june 2024