О вирџинама поново. С разумевањем и емпатијом

Сажетак

ACCEPTED FOR PUBLICATION19/09/2016

Објављено
01.10.2016.
Како цитирати
GAVRILOVIĆ (SERBIA), Ljiljana. О вирџинама поново. С разумевањем и емпатијом. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 64, n. 2, p. 438-440, oct. 2016. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/142>.
Датум приступа: 14 june 2024