Eкономски живот манастира Савина у XVIII веку

DOI: 10.2298/GEI1602365M; UDC: 242-523.6:271.2:33(497)"17"

Сажетак

Истраживања економског живота манастира Савина заснована су на необјављеној изворној грађи из XVIII века похрањеној у Архиву града Херцег-Новог и Архиву манастира Савина. Резултат су вишегодишњег, теренског и архивског, истраживачког рада на подручју Херцег Новог, заокруженог дисертацијом Манастир Савина у XVIII веку. Ризнице архивске грађе омогућиле су нам да стекнемо детаљне увиде у тадашње привредне активности овог значајног српског православног духовног центра у Боки Которској, али и да, захвалјујући њима, употпунимо и синтетизујемо ширу слику друштвеног живота локалног становништва под влашћу Млетачке републике.

Кључне речи: манастир Савина, XVIII век, економски живот, млетачка власт, Бока Которска.

Reference

Anderson, Metju. 2003. Evropa u osamnaestom veku 1713-1789. Beograd: Clio.
Crnić-Pejović, Marija. 1978. „Jedno naselje hercegnovske opštine u XVIII vijeku –
Mojdež po dokumentima arhiva Herceg-Novoga.“ Boka 10: 33-79.
Đurić, J. Vojislav. 1973. „Manastir Savina.“ Boka 5: 7-22.
Hrabak, Bogumil. 1988. „Bokelji kao nabavljači arbanaških žitarica 1480-1700.“
Boka 20: 77-160.
Lipovac-Radulović, Vesna. 2004. Romanizmi u Crnoj Gori, jugoistočni dio Boke
Kotorske. Novi Sad: MBM-plas.
Luković, Niko. 1955. „Privreda Boke Kotorske krajem XVIII i početkom XIX
vijeka u vezi sa pomorstvom – prema podacima jednog savremenika.“
Godišnjak Pomorskog muzeja Kotora III: 87-93.
Matić, Lj. Marina. 2015. „Manastir Savina u XVIII veku.“ Doktorska disertacija,
Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Medaković, Dejan. 1978. Manastir Savina – Velika crkva, riznica, rukopisi.
Beograd: Filozofski fakultet.
Milošević, Miloš. 1970. „Prilozi problematici kopnene trgovine poslije osvajanja
Herceg-Novoga i okoline od Turaka 1687. godine.“ Boka 2: 83-120.
- - -. 2003. Pomorski trgovci, ratnici i mecene. Beograd – Podgorica: Equilibrium
– CID.
Milović, Đorđe. 1958. „Neki podaci za trgovinu vinom i uljem u Boki koncem
XVII i tokom XVIII vijeka.” Godišnjak Pomorskog muzeja Kotora VII: 135-147.
- - -. 1976. „Neki podaci o trgovini ribom na hercegnovskom tržištu tokom XVIII
vijeka.“ Godišnjak Pomorskog muzeja Kotora XXIV: 71-80.
Musić, Srđan. 1972. Romanizmi u severo-zapadnoj Boki Kotorskoj. Beograd:
Filološki fakultet.
Novak, Grga. 1944. Prošlost Dalmacije II. Zagreb: Hrvatski izdavački bibliografski
zavod.
- - -. 1966. „Trgovina i pomorstvo Dalmacije u drugoj polovini XVIII stoljeća.“
Starine JAZU 53: 5-48.
Pederin, Ivan. 1990. Mletačka uprava, privreda i politika u Dalmaciji (1409-1797).
Dubrovnik: Časopis Dubrovnik.
Peričić, Šime. 1980. Dalmacija uoči pada Mletačke Republike. Zagreb: Centar za
povijesne znanosti.
Radojičić, Dragana. 1994. Krajina novska u sudaru svjetova. Beograd: Filozofski
fakultet.
Stanojević, Gligor. 1977. „Građa za privrednu istoriju Boke Kotorske u XVIII
vijeku.“ Mešovita građa, knj. 5: 71-159.
- - -. 1986. „Novska skela u XVIII vijeku.“ Spomenik CXXVII: 85-138.
- - -. 1987. Dalmatinske krajine u XVIII vijeku. Beograd – Zagreb: Istorijski
institut – Prosvjeta.
Wolff, Larry. 1997. „Venice and the Slavs of Dalmatia: The Drama of the Adriatic
Empire in the Venetian Enlightenment.“ Slavic Review, Vol. 56 (3): 428-455.
Zloković, Maksim. 1978. „Topaljska opština – osnivanje i razvoj; trgovina i
pomorstvo.“ Godišnjak Pomorskog muzeja Kotora XXVI: 51-69.
АМS (Arhiv manastira Savina). 1742 Libro ot sarandara (Либро от сарандара),
inv. br. 38.
- - -. 1778 (2. septembar). Libro ot zemalja monastirskia (Либро от земаља
монастирскиа), inv. br. 39.
- - -. 1755а (28. avgust). Libro ot prihodka monastirskih (Либро от приходка
монастирских), inv. br. 40.
- - -. 1755б (20. juna). Libro ot potroškov monastirskih (Либро от потрошковь
монастирских), inv. br. 41.
- - -. 1746 Libro delle terre (Катастар манастира Савина), inv. br. 43.
- - -. 1750 Libro ot Gerblja (Либро от Гербља), inv. br. 46.
- - -. Rasuti spisi (Расути списи).
AH (Arhiv Herceg-Novog). PUMA (Političko upravni mletački arhiv (1689-1797).
[L. Т. (Libro Terminazioni); f. (fascicul)].
Објављено
01.10.2016.
Како цитирати
MATIĆ, Marina. Eкономски живот манастира Савина у XVIII веку. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 64, n. 2, p. 363-374, oct. 2016. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/135>.
Датум приступа: 23 july 2024