Identitet, nogomet i hrvatski reprezentativci iz dijaspore

DOI: 10.2298/GEI1602257K; UDC 796.332:314.743(497.5)

  • Tibor Komar (Croatia) Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
    tkomar@ffzg.hr

Сажетак

U ovomu radu autor ukratko predstavlja rezultate terenskog istraživanja gdje je naglasak stavljen na proučavanje veza između nogometa i konstruiranja nacionalnog identiteta djece, unuka i praunuka prve generacije hrvatskih migranata. Konkretnije, u fokusu istraživanja su hrvatski nogometaši-reprezentativci iz dijaspore koji radije odabiru igrati za nacionalnu momčad svoje “zamišljene domovine” umjesto zemlje svog rođenja. Ako se složimo da je jedna od funkcija sporta i to što djeluje kao mehanizam nacionalne solidarnosti promovirajući osjećaj identiteta i zajedništva, nogomet se pokazuje kao idealan poligon za istraživanje simboličkih dimenzija pripadnosti, diskurzivnog oblikovanja identiteta i praksi kojima se manifestira sportska (i) nacionalna lojalnost. Kroz kodiranje transkripata intervjua, organizaciju podataka u kategorije te analizom provedenih intervjua, autor propituje dinamični odnos između izražavanja nacionalnog identiteta i osobne odluke pojedinca kojoj
se nacionalnoj nogometnoj momčadi prikloniti.


Ključne riječi: nogomet, reprezentativci, identitet, dijaspora.

Reference

Altheide, David L. 1996. Qualitative media analysis. Thousand Oaks: Sage Publications.
Anderson, Benedict. 1990. Nacija: zamišljena zajednica. Razmatranja o porijeklu i
širenju nacionalizma. Zagreb: Školska knjiga.
Bernhard, H. Russell. 2002. Research methods in anthropology: qualitative and
quantitative methods. Walnut Creek: AltaMira Press.
Biti, Ozren. 2008. “Ruka na srcu kao izraz narodne duše”. Nova Croatica II, 2. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, str. 139-150
Blanchard, Kendall. 1995. The anthropology of sport: an introduction. Westport:
Bergin & Garvey
Brettell, Caroline. 2003. Anthropology and migration: essays on transnationalism,
ethnicity, and identity. Walnut Creek: Altamira Press.
Coelho, Joao Nuno. 1998. “On the border: some notes on football and national
identity in Portugal”. U: Fanatics: Power, Identity and Fandom in Football, ur. Adam Brown. Routledge, str. 158–172
Cohen, Ronald. 1978. “Ethnicity: Problem and focus in anthropology”. Annual review of anthropology 7, str. 379-403.
Creswell, John W. 2003. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed
methods approaches. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications
Čapo Žmegač, Jasna. 1994. “Plaidoyer za istraživanje (nacionalnog) identiteta u
hrvatskoj etnologiji”. Etnološka tribina 17, str. 7-23.
Elias, Norbert i Eric Dunning. 1986. Quest for excitement: sport and leisure in the
civilizing process. Oxford: B. Blackwell.
Giulianotti, Richard. 1999. Football – A Sociology of the Global Game. Malden:
Blackwell Publishers Ltd.
Grbić, Jadranka. 1993. “Etnicitet i razvoj. Ogled o etničkome identitetu i
društvenome razvoju”. Etnološka tribina 16, str. 57-72
Grbić, Jadranka. 1994. Identitet, jezik i razvoj: istraživanje o povezanosti etniciteta i
jezika na primjeru hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.
Grbić, Jadranka. 2014. Multipliciranje zavičaja i domovina. Hrvatska dijaspora:
kronologija, destinacije i identitet. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u
Zagreb, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF press
Hobsbawm, Eric i Ranger, T. 2002. Izmišljanje tradicije. Beograd: Biblioteka XX
vek.
Hargreaves, John. 2000. Freedom for Catalonia: Catalan nationalism, Spanish
identity and the Barcelona Olympic Games. Cambridge: Cambridge University Press.
Jones, Ian, Lorraine BROWN i Immy HOLLOWAY. 2013. Qualitative research in
sport and physical activity. London: SAGE.
Komar, Tibor. 2014. “Identitet i/kroz sport: antropološki pristup istraživanju dijaspore“, Studia Ethnologica Croatica Vol. 27, str. 393-414
Krkač, Kristijan. 2012. Filozofija nogometa. Ogledi o srži igre. Zagreb: Jesenski i
Turk.
Madan, Manu. 2000. “It’s Not Just Cricket!” World Series Cricket: Race, Nation,
and Diasporic Indian Identity”. Journal of Sport & Social Issues 24 (1) str. 24-35.
Marcus, George E. 1995. “Ethnography in/of the world system: the emergence of
multi-sited ethnography”. Annual Review of Anthropology 24, str. 95-117.
Polley, Martin. 2004. “Sport and national identity in contemporary England“. U:
Sport and National Identity in the Post-War World, ur. Dilwyn Porter i
Adrian Smith. London: Routledge, str. 10-30.
Rajković Iveta, Marijeta. 2010. Primorski Bunjevci: migracije (1918.-1939.
godine), translokalizam, akulturacija, identitet. Doktorska disertacija.
Rihtman-Auguštin, Dunja. 1991. Simboli identiteta: studije, eseji, građa. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo
Shobe, Hunter. 2008. “Place, identity and football: Catalonia, Catalanisme and
Football Club Barcelona, 1899-1975”. National Identities 10 (3), str. 329-343.
Smith, Adrian i Dilwyn Porter. 2004. Sport and national identity in the post-war
world. London: Routledge.
Sonntag, Albrecht. 2009. “Les identités du football européen”. Géographie et Cultures 68, str. 134–138.
Stanković, Peter. 2004. “Sport, nationalism and the shifting meanings of soccer in
Slovenia”. European Journal of Cultural Studies 7 (2), str. 237-253.
Vrcan, Srđan. 2003. Nogomet-politika-nasilje: ogledi iz sociologije nogometa. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
Објављено
01.10.2016.
Како цитирати
KOMAR (CROATIA), Tibor. Identitet, nogomet i hrvatski reprezentativci iz dijaspore. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 64, n. 2, p. 257-272, oct. 2016. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/128>.
Датум приступа: 23 july 2024