Фудбал у антропологији и другим хуманистичким наукама

DOI: 10.2298/GEI1602211D; UDC: 009:796.332:94:32

Сажетак

Прихваћено за објављивање: 19.09.2016.

Објављено
20.10.2001.
Како цитирати
ĐORĐEVIĆ (SERBIA), Ivan. Фудбал у антропологији и другим хуманистичким наукама. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 64, n. 2, p. 211-216, oct. 2001. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/125>.
Датум приступа: 14 june 2024