Srbi u okolici Petrinje – historiografsko-etnografski pregled (I. dio)

DOI: https://doi.org/10.2298/GEi2401179S UDK: 39:94(497.13)(=163.41) Originalni naučni rad

Сажетак
Autor u tekstu na temelju arhivske građe, literature i iskaza kazivača donosi informacije o elementima identiteta Srba petrinjskog kraja. Posebno se bavi pravoslavnom vjeroispovijesti i sjećanjima kazivača na svakodnevni život u vrijeme socijalizma, posljednjeg rata (1991.-1995.) i sadašnjice. U tekstu donosi i demografske podatke o kretanju Srba petrinjskog kraja.


Ključne riječi: Srbi, identitet, Petrinja, Banija
Reference

Asman, Jan. 2011. Kultura pamćenja. Beograd: Prosveta.
Bojm, Svetlana. 2005. Budućnost nostalgije. Beograd: Geopoetika.
Dabić, Vojin. 1984. Prilog istoriji srpskog i hrvatskog naroda i krajiškog uređe­nja u Baniji. Beograd: Historijski institut; Zagreb: Prosvjeta.
Kukoleča, Adam D. 2015. Selo moje Brnjeuška u srcu te nosim. Beograd: A. Kukoleča, Donat-graf.
Leček, Suzana 1999. „Struktura seljačke obitelji Prigorja i Hrvatskog zagorja (1918.–1941.).” Časopis za suvremenu povijest, 31/2, 279-305.
Miljanović, Marko 2019. „Iz prošlosti petrinjskih Srba.” Ljetopis Srpskog kultur­nog društva Prosvjeta, XXIII: 184-191.
Niđović-Đakula, Stana & Dušan Smoljenović. 2002. Banija i njene žrtve u NOR 1941.­1945. Godine. Beograd: Socijalna misao.
Plavljanić, Dušan. 2007. Jošavica selo moje. Petrinja: Udruga antifašističkih boraca i antifašista.
Radanović, Milan. 2023. „Interniranje srpskog stanovništva s područja kotara Petrinja u logore Jasenovac i Stara Gradiška svibnja 1942.” Tragovi 6 (1): 120-178.
Roksandić, Drago. 2022. „Nezavisna država Hrvatska u kotarima Glina i Vrginmost (travanj 1941. – siječanj 1942.): prostorne i vremenske logike nasilja.” Glina 1941. Tragedije i traume u pamćenju i zaboravu, ur. Drago Roksandić, 247-276. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest; Zagreb: Hrvatski državni arhiv; Zagreb: Srpsko narodno vijeće..
Škiljan, Filip. 2015. Organizirana prisilna iseljavanja Srba iz NDH. Zagreb: Srpsko narodno vijeće.
Zatezalo, Đuro. 2007. Jadovno­kompleks ustaških logora 1941., knjiga I. Beograd: Muzej žrtava genocida.

Archives
Nadbiskupijski arhiv Zagreb, fond Nadbiskupski duhovni stol

Internet sources
https://narod.hr/hrvatska/snv-i-saba-organizirali-svecanost-na-obljetnicu-sto- se-dogodilo-u-banskom-grabovcu-1941.
https://www.nacional.hr/milan-radanovic-dokazao-sam-da-su-ustaski-casni- ci-eugen-dido-kvaternik-i-maks-luburic-proveli-progon-srba-s-banije-u- jasenovac/.
Објављено
31.05.2024.
Како цитирати
ŠKILJAN, Filip. Srbi u okolici Petrinje – historiografsko-etnografski pregled (I. dio). Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 72, n. 1, p. 179-200, may 2024. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1118>.
Датум приступа: 15 june 2024