Џуанг Ци: заборав и срећа

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2401043P УДК: 1(510):821.581.09 Оригинални научни рад

  • Radosav Pušić Филолошки факултет, Универзитет у Београду
    purusapusic@gmail.com

Сажетак
Из времена у коме ми данас живимо тешко је наслутити шта је Џуанг Ци изразом „zuo wang 坐忘” желео да нам каже. Различити углови гледања на свет пружају нам различите слике тих светова. У тексту „Џуанг Ци: заборав и срећа“, покушаћу да расветлим бројне могућности које нам израз „zuo wang 坐忘“ нуди. У том светлу отвара се и могућност да разумемо у којој мери је то пут ка нашој срећи. А ту се истовремено отварају и бројна филозофска питања: однос према телу, Ја, дао, де, сну, стварности, култивисању сопственог бића, мудрости, итд.


Кључне речи: дао (dao 道), седети у забораву (zuo wang 坐忘), истост ствари (qiwu 齐物), тело-Јa (shen身), празно (wu 无)
Reference

Chen Guying zhushi. 1983. Zhuang Zi jin zhu jin yi (Modern Notes and Translation of Zhuang Zi). Beijing: Zhonghua shuju.
Kohn, Livia. 2010. Sitting in Oblivion. Dunedin, FL: Three Pines Press.
Ma, Shanshan. 2023. “The Religiousness of Cultivation in the Zhuangzi: ‘The Unity of Self’ of Zuowang 坐忘.” Religions 14 (5), 612. https://doi.org/10.3390/rel14050612.
Pušić, Radosav. 2003a. Lao C. Beograd: Plato.
Pušić, Radosav. 2003b. Prazne ruke. Beograd: Plato.
Pušić, Radosav. 2015. „Spirala kao večno namotavanje i razmotavanje istog – kineski ugao.“ Kultura 148: 16–48.
Pušić, Radosav. 2017. Dete i voda: priča o filozofiji stare Kine. Beograd: Čigoja.
Ren Jiyu. 1985. Lao Zi xin yi (New Translation of Lao Zi). Shanghai: Guji chuban she.
Wu Genyou & Huang Yanqiang. Zhuang Zi „zuo wang” fei „duanzuo er wang” („Sitting in Oblivion” in Zhuang Zi does not mean „sit upright and forget”). Zhexue yanjiu 6. Accessed November 21, 2023. http://www.zhexueshi.com/ paper/9209
Објављено
31.05.2024.
Како цитирати
PUŠIĆ, Radosav. Џуанг Ци: заборав и срећа. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 72, n. 1, p. 43-58, may 2024. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1110>.
Датум приступа: 15 june 2024