Гордана Благојевић, Словачко наивно сликарство у Србији. Етноантрополошка студија идентитетских пракси

Сажетак
Друго, допуњено издање монографије „Словачко наивно сликарство у Србији. Етноантрополошка студија идентитетских пракси“ др Гордане Благојевић, научне саветнице Етнографског института САНУ, објављено и на енглеском и на словачком језику, представља јединствен научни и издавачки подухват. Наиме, прво издање ова монографија је имала у електронском формату и добила је златну медаљу за креативност Светске организације за интелектуалну својину. Прво издање објављено је на српском језику 2014, како би 2016. године било објављено и издање на словачком језику, да би се 2018. појавило и на енглеском. Монографија је преведена и на руски, али ће руско издање бити касније објављено. Ово допуњено, штампано издање монографије излази непосредно након 220 година од досељавања Словака у Ковачицу, што овој књизи даје посебан значај и за словачку заједницу у Србији и за културу Републике Србије, чији је препознаљив део и словачко наивно сликарство.
Објављено
25.01.2024.
Како цитирати
BAŠIĆ, Ivana. Гордана Благојевић, Словачко наивно сликарство у Србији. Етноантрополошка студија идентитетских пракси. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 3, p. 187–192, jan. 2024. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1102>.
Датум приступа: 17 apr. 2024