Наивно, књижевно, фолклорно – стваралаштво маргине у контексту треће културе. Данијeла Поповић Николић, На светом месту и око њега: фолклор у слојевима културе

  • Jelenka Pandurević Филолошки факултет - Катедра за србистику, Универзитет у Бањој Луци
    jelenka.pandurevic@flf.unibl.org

Сажетак
Данијeла Поповић Николић,
На светом месту и око њега: фолклор у слојевима културе


Филозофски факултет, Ниш 2022, 215 стр.


Текст књиге Данијеле Поповић Николић: На светом месту и око њега: фолклор у слојевима културе подијељен је на девет поглавља: О орфејском и ином: наива у истраживањима Драгише Витошевића; Књижевна наива Симе Жикића – продукција без рецепције, реактуелизација и пострецепција; Русија и руско као страно, не и туђе: записи Симе Жикића; Са позиција књижевне и социјалне маргине: наивац у избеглиштву; Свест о фолклору и статус фолклорне матрице у стваралаштву Дамњана Крстића из Врбице; Наивни стваралац и пост-фолклор; Партизанске теме у постфолклорној епској хроници: певачи проте Драгутина М. Ђорђевића; „Путем славе“ Јована Маговчевића на граници између усмене и писане књижевности; „Олујаци“ Иве Андрића – преображавање традиције и усменокњижевног модела.
Објављено
25.01.2024.
Како цитирати
PANDUREVIĆ, Jelenka. Наивно, књижевно, фолклорно – стваралаштво маргине у контексту треће културе. Данијeла Поповић Николић, На светом месту и око њега: фолклор у слојевима културе. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 3, p. 181–185, jan. 2024. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1100>.
Датум приступа: 14 june 2024