Жене у бугарском (пост)социјалистичком позоришту на сцени и ван ње

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2303103D УДК 792-055.2”19/20”(497.2) Прегледни рад

Сажетак




У овом раду представља се неколико крупних, испреплетених линија бугарске културне и друштвене историје, које имају дугорочни ефекат и утицај на многе процесе у деценијама које су уследиле након социјализма. На почетку се сагледава рана фаза успостављања државног социјализма у Бугарској при чему се истовремено фокусира на процесе који се одвијају у позоришном систему као делу већег новог политичког и идеолошког пројекта индустријализације и модернизације, као и на нову друштвену улогу позоришта прописану у друштвеном пејзажу који се интензивно мења. Рад прати паралелно увођење две донекле супротстављене нове визије о улози жена у друштву: с једне стране им се дају пуна изборна права и подстичу се да постану радна снага, док се с друге стране уводе мере попут „пореза на нежење“, чиме се стимулишу мушкарци и жене да ступе у брак и креирају мрежу политика и појмова; жене се подстичу да рађају што више деце и да буду домаћице. Зато је у фокусу овог истраживања управо парадоксална ситуација у којој су биле жене у социјалистичком позоришту и ван њега.





Кључне речи: Бугарска, државни социјализам, позориште, уметност, култура, породична политика.







Reference

Angelova, Vyara. 2021. “Music on the Socialist Bulgarian Radio as a Tool for Establishing the National (Socialist) Identity.” Facta Universitatis Series Philosophy Sociology Psychology and History, 153. https://doi.org/10.22190/ fupsph2002153a.
Bourdieu, Pierre. 2001. Masculine Domination. Stanford University Press. Center for Advanced Study – Sofia. 2023. “Bulgarian Communisme – Critical Reading.” http://red.cas.bg/bibliography.php?&setLanguage=1 (Accessed August 12, 2023).
Deianova, Lilyana. 2004. “1948. Simvolna euphoria, simvolen teror”, Kultura i Kritika IV: Ideologiyata – nachin na upotreba. https://liternet.bg/publish14/l_
deianova/1948.htm (Accessed August 12, 2023).
Doinov, Plamen. 2011. Bulgarskiyat socrealism 1956, 1968, 1989. Norma i kriza v literaturata na NRB. Sofiya: Institut za izsledvane na blizkoto minalo, CIELA. Elenkov, Ivan. 2008. Kulturniat front. Sofiya: Institute za izsledvane na blizkoto minalo.
Rangelova, Rositsa. 2011. “Promeni v ikonomicheskiya i socialen statut na zenite v Bulgaria (1938–1958)”. U Pol i prehod: 1938–1958. ur. K. Daskalova, T. Kmetova, 13–39. Sofiya: Cent’r za izsledvaniya i politiki za ženite.
Schiller, Friedrich. 1784. Theater Considered as a Moral Institution. The Schiller Institute, https://archive.schillerinstitute.com/transl/schil_theatremoral. html (Accessed August 12, 2023).
Spassova-Dikova, Joanna. 2015. Melpomena za zelyaznata zavesa. Sofiya: Kameya grup.
Објављено
25.01.2024.
Како цитирати
DOUBLEKOVA, Pavlina. Жене у бугарском (пост)социјалистичком позоришту на сцени и ван ње. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 3, p. 103–114, jan. 2024. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1096>.
Датум приступа: 17 apr. 2024