Улога жена у продукцији и дистрибуцији серија у Југославији – креатори социјалистичког културног наслеђа

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2303065M УДК 316.7:321.74::654.197:791.242-055.2”19”(497.11) Оригинални научни рад

Сажетак
Рад се бави истраживањем присутности и улогe жена у настанку серија у социјалистичкој Југославији током шездесетих и седамдесетих година 20. века. Осим самог детектовања, циљ рада је и да уочи одређене правилности у расподели послова, издвоји најважније жене појединце и укаже на њихове улоге у креирању серија, а путем њих и пожељних вредности, културних образаца и навика друштва. Теорија културног идентитета је примењена како би пружила користан оквир за разумевање како су доприноси жена „иза камере“ у југословенској продукцији телевизијских серија током 1960-их и 1970-их година сложено повезани са изградњом културног идентитета. Даље, у раду је анализиран списак запослених у креирању 17 југословенских серија насталих током 1960-их и 1970-их година. Сви подаци о запосленима пронађени су на сајту IMDB.com. Уз помоћ посебно конструисане кодне листе они су пописани и класификовани, а дескриптивна и компаративна статистика података и анализа спроведене су у програму SPSS 24.0. У другом делу анализе издвојене су и представљене најзначајније жене у овом процесу. Резултати показују да је ангажовано много мање жена од мушкараца, те да су постојали јасно подељени мушки и женски послови. Мушки су чешће они који се односе на главне позиције у прављењу серија, а женске на логистичке и оне које се тичу естетике ликова. Такође, закључак истраживања је да је, да би била успешна, жена у том периоду често морала да буде подржана од стране мушкарца, али да је, када је била призната, имала значајну улогу у многим пројектима, учествујући тако у дефинисању културног наслеђа епохе.


Кључне речи: телевизијске серије, жене, социјализам, Југославија, културно наслеђе
Reference

Aksentijević, Aleksandra. 2018. Reprezentacija braka i porodice u socijalizmu u serijama Vruć vetar i Bolji život. Centar za ženske studije. https:// www.zenskestudie.edu.rs/wp-content/uploads/2018/11/Aleksandra_ Aksentijevic-Reprezentacija_braka_i_porodice_u_socijalizmu_u_serijama_ Vruc_vetar_i_Bolji_zivot-generacija_2016-7.pdf (Accessed October 9, 2023).
Brdar, Iva. 2018. Sve vi što maštate o sreći: reklame, žene i Jugoslavija. Centar za ženske studije. https://www.zenskestudie.edu.rs/wp-content/ uploads/2018/11/Iva_Brdar-Sve_vi_sto_mastate_o_sreci-reklame_zene_i_ Jugoslavija-generacija_2016-17.pdf (Accessed October 9, 2023)
Butler, Judith. 1990. Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. London: Routledge.
Ceulemans, Mieke & Guido Fauconnier. 1979. Mass media: The image, role, and social conditions of women (No. 84). Paris: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization.
Čuvalo, Antonija. 2020. “Television cultures of socialist Yugoslavia”. Facta Universitatis – Philosophy, Sociology, Psychology and History 19 (2): 73–91.
Doane, Mary Anne. 1988. The Desire to Desire: The Woman’s Film of the 1940s. Bloomington: Indiana University Press.
Dyer, Richard. 2002. The Matter of Images: Essays on Representation. London: Routledge.
Erdei, Ildiko. 2015. „Novi život na ’malom ekranu’ i oko njega: počeci televizije u socijalističkoj Jugoslaviji (1955–1970).“ Etnoantropološki problemi 10 (2): 405–426.
Erdei, Ildiko. 2017. „Fragmenti jugoslovenske socijalističke modernosti 1970-ih u TV seriji ‘Pozorište u kući’.“ Etnoantropološki problemi 12 (2): 537–563.
Erdei, Ildiko. 2021. “Public Virtues and Private Pleasures: How TV culture emerged in Socialist Yugoslavia”. Facta Universitatis – Philosophy, Sociology, Psychology and History 19 (2): 93–108.
Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. 2019. „Sekretar režije“. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4685 (Acceseed October 11, 2023).
Glišić, Jasmina. 2022. „Bolelo je kao da me neko šutne u stomak: Naša voditeljka doživela težak gubitak – Od tuge se savijem i plačem.“ Lepa & Srećna. December 18. https://lepaisrecna.mondo.rs/Lifestyle/Poznati/a57175/ Voditeljka-Tanja-Peternek-Aleksic-o-smrti-majke.html (Accessed October 10, 2023).
Hall, Stuart. 1996. “Introduction: Who Needs ‘Identity’?” In Questions of Cultural Identity eds. S. Hall & P. Du Gay. London: SAGE.
Hall, Stuart. 1997. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: SAGE.
Jelaca, Dijana. 2020. “Towards Women’s Minor Cinema in Socialist Yugoslavia”. Wagadu: A Journal of Transnational Women’s & Gender Studies 21 (1): Article 4.
Konić, Zorica. 1982. „Ljiljana o saradnji sa Sinišom Pavićem: Mnogo sam uticala u građenju likova iz serije ’Vruć vetar’“. TV Novosti, Yugopapir. http://www. yugopapir.com/2015/08/ljiljana-pavic-otkriva-koji-je-njen.html (Accessed October 10, 2023).
Lazarević Radak, Sanja. 2019. Jugoslovenski film i kriza socijalizma. Pančevo: Mali Nemo.
„Magija filmske maske“. n.d. Radio-televizija Vojvodine. https://rtv.rs/sr_lat/ magija-filmske-maske (Accessed October 10, 2023).
McRobbie, Angela. 1999. In the Culture Society: Art, Fashion and Popular Music. London: Routledge.
Mihelj, Sabina. 2013. “The politics of privatization: Television entertainment and the Yugoslav sixties.” In The Socialist Sixties: Crossing Borders in the Second World eds. Anne Gorsuch & Diane Koenker, 251–267. Indiana University Press,
Mihelj, Sabina. 2014. “Understanding socialist television: Concepts, objects, methods.” VIEW Journal of European Television History and Culture 3 (5): 7–16.
Morokvasic, Mirjana 1983. “Institutionalised Equality and Women’s Conditions in Yugoslavia.” Equal Opportunities International 2 (4): 9–17.
Mulvey, Laura. 1975. “Visual Pleasure and Narrative Cinema.” Screen 16 (3): 6–18.
Nikolić, Nenad. 2016. „‘Pop Ćira i pop Spira’: filmsko čitanje Soje Jovanović.“ Godišnjak Katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima 11: 69–83.
Perišić, Igor. 2020. „Izazovi transponovanja komičkih postupaka iz književne u filmsku naraciju: Orlovi rano lete Branka Ćopića i Soje Jovanović.“ In Film i književnost, eds. Marija Grujić & Kristijan Olah, 151–163. Beograd: Institut za književnost i umetnost.
„Preminula Nada Peternek“. 2022. Radio Televizija Srbije. Septembar 4. https:// www.rts.rs/vesti/drustvo/4500898/nada-peternek-novinarka-preminula. html
Schulman, Norma. 1993. “Conditions of their own making: An intellectual history of the Centre for Contemporary Cultural Studies at the University of Birmingham”. Canadian Journal of Communication 18 (1). https://cjc. utpjournals.press/doi/full/10.22230/cjc.1993v18n1a717?role=tab doi. org/10.22230/cjc.1993v18n1a717. (Accessed October 9, 2023).
SEEcult.org. 2010. Srbija – slučaj žene reditelji. November 10. http://www.seecult. org/vest/srbija-slucaj-zene-reditelji (Accessed October 6, 2023).
Smith, Stacy & Choueiti, Marc. 2013. “Gender Disparity On-Screen and Behind the Camera in Family Films”. Seejane.org. https://seejane.org/wp-content/ uploads/key-findings-gender-disparity-family-films-2013.pdf (Accessed October 6, 2023).
Simeunović Bajić, Nataša, & Marija Vujović. 2021. “Public television and the return to socialist Yugoslavia: mediatized cultural memory among post- socialist generations”. Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, 109–124.
Simeunović Bajić, Nataša. 2015. „Domaće igrane TV serije u jugoslovenskoj i postjugoslovenskoj popularnoj kulturi.“ PhD diss. Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu,
Simeunović Bajić, Nataša. 2016. „Reprezentovanje urbanih heroja rata u popularnoj TV seriji ‘Otpisani’.“ Etnoantropološki problemi 11 (1): 47–61.
Slapšak, Svetlana. 2015. „Mr Spok i sentimentalno vaspitanje u Jugoslaviji“ Peščanik. March 3. https://pescanik.net/mr-spok-i-sentimentalno- vaspitanje-u-jugoslaviji/ (Accessed October 6, 2023).
Stacey, Jackie. 1987. “Desperately Seeking Difference”. Screen 28 (1): 48–61.
Stanković, Maja. 2018. “TV Series or Not?”. AM Časopis za studije umetnosti i medija 17: 1–13.
Stojčić, Marijana & Nađa Duhaček. 2016. “From partisans to housewives: Representation of women in Yugoslav cinema.” Časopis za povijest zapadne Hrvatske 11: 108–108.
Vesnić-Alujević, Lucia & Nataša Simeunović Bajić. 2013. “Media consumption patterns: Watching TV in former Yugoslav states.” Medialni Studia/Media Studies 7 (2): 192–211.
Vučetić, Radina. 2011. „Diznizacija detinjstva i mladosti u socijalističkoj Jugoslaviji.“ Istorija 20. veka 3: 185–204.
Vujović, Marija. 2016. „Komparativna analiza reklamne fotografije i reprezentacije roda u socijalističkoj i tranzicijskoj Srbiji.“ PhD diss. Univerzitet umetnosti u Beogradu.
Vuković, Vesi. 2022. “Women in the wave: representation of female characters in Yugoslav New Film and Black Wave.” PhD diss, University of Antwerp.
Vuletić Vladimir & Nemanja Zvijer. 2018. „Modernizacijski karakter TV serija – sitkomi RTB s kraja 1960-ih i početka 1970-ih godina.“ Zbornik radova FDU 33: 113–131.
Објављено
25.01.2024.
Како цитирати
MILOSAVLJEVIĆ, Ilija; ERCEGOVAC, Ivana; CARROLL, Anna. Улога жена у продукцији и дистрибуцији серија у Југославији – креатори социјалистичког културног наслеђа. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 3, p. 65–84, jan. 2024. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1093>.
Датум приступа: 22 july 2024