Двосмислености и контрадикторности државно-социјалистичког начина еманципације жена у Мађарској (1948–1989). Преглед и потрага за траговима феминистичког отпора

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2303041A УДК 316.3:321.74-055.2”1948/1989”(439) Прегледни рад

Сажетак
Литература о бившим државно-социјалистичким земљама Централне и Источне Европе поставља питања на који начин су жене имале користи од мера еманципације и законодавства које гарантује једнака права током деценија државног социјализма. Аутори су такође тврдили да су након 1990. године и времена друштвених, економских и политичких транзиција у региону, жене постале велики губитници тих турбулентних промена. Рад има за циљ да се осврне на ова испитивања родних односа у државно-социјалистичком периоду и укаже на контрадикторне путеве увођења еманципације жена који су довели до двосмислених резултата у пропагираном програму родне равноправности. Надаље, разматра се на које начине су позиције жена остале подређене и како су се сексистичке репрезентације жена повећале у јавном животу, медијима и култури у Мађарској после 1970-их. Након осврта на главне налазе ранијих истраживања о животу жена и родним односима у Мађарској у време државног социјализма, следи питање на који начин су ове контроверзе система артикулисали савремени опозициони гласови. Да ли су активисткиње дисидентске мађарске демократске опозиције пригрлиле идеје феминизма и женских питања у својој критици једнопартијског система? На основу савремених докумената и недавних интервјуа са бившим активисткињама, испитаће се како су феминистички гласови артикулисани, али и контроверзно маргинализовани међу дисидентима.


Кључне речи: еманципација жена, државни социјализам, демократска опозиција, Мађарска, репрезентације
Reference

Acsády, Judit & Zsolt Mészáros. 2016. “Feminizmus a fővárosban és vidéken.” In Vidéki élet és vidéki társadalom Magyarországon, eds. József Pap, Árpád Tóth & Tibor Valuch, 486–502. Budapest: Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület.
Acsády, Judit. 1999. “A magyarországi feminizmus a századelőn.” In Politika, gazdaság és társadalom a XX. századi magyar történelemben I. kötet, eds. Levente Püski, Lajos Timár &Tibor Valuch, 295–311. Debrecen: KLTE Történelmi Intézet Újés Legújabb kori Magyar Történelmi Tanszéke. (Jelenkortörténeti Műhely 2).
Acsády, Judit. 2023. Interjúk aktivistákkal. /Interviews with women activists/ 2010–2012. Manuscript. Property of the author.
Acsády, Judit. 2018. “Államszocializmus — nők — ellenzékiség.” TÁRSADALMI NEMEK TUDOMÁNYA INTERDISZCIPLINÁRIS EFOLYÓIRAT 8 (1): 1-15. https:// ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/tntef/article/view/33836/32908 (Accessed April 9, 2023).
Adamik, Mária. 2018. “A ’gender’ a magyarországi közéleti és tudományos karanténban”. TNTeF 8 (1): 16–31. https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/ tntef/article/view/33837 (Accessed April 4, 2023).
Apor, Péter & Sándor Horváth. 2018. “Kulturális ellenzékiség a Kádár korszakban és archiválásának értelmezési lehetőségei.” In Kulturális ellenállás a Kádár korszakban, eds. Péter Apor & Lóránt Bódy & Sándor Horváth & Heléna Huhák & Tamás Scheibner, 9–21. Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézet.
Bartha, Eszter. 2019. “Munkásnők, életutak és elbeszélések az 1970-es évek közepén Budapesten.” In Emlékek, szövegek, történetek: Női folklór szövegek, eds. Krisztina Frauhammer, 285–301. Budapest: Magyar Néprajzi Társaság.
Benovska-Sabkova, Milena & Monika Vrzgulova. 2021. “Memory of the Communist Past as a Research Field.” Slovenský národopis 69 (2): 194–204, DOI:10.2478/se-2021-0010
Bollobás, Enikő. 2006. “Társadalmi nem az amerikai kultúra és irodalom oktatásában.” In A társadalmi nemek oktatása Magyarországon, edited by Andrea Pető, 22–29. Budapest: Ifjúsági, Családügyi, Szociális és esélyegyenlőségi Minisztérium.
Bozóki, András. 2010. “A magyar demokratikus ellenzék: Önreflexió, identitás és politikai diskurzus”. Politikatudományi Szemle 19 (2): 7–45. http://real. mtak.hu/112139/1/2010_2_bozoki.pdf (Accessed April 4, 2023).
Csizmadia, Ervin. 1995. A magyar demokratikus ellenzék (1968–1988). I-III. Budapest: T- Twins Kiadó.
Csizmadia, Ervin. 2015. “The Hungarian Democratic Opposition in the 1980’s: External and Internal Effects and Resources”. Intersections 1 (4): 119–138. DOI:10.17356/ieejsp.v1i4.125
Dalos, György. 1993. Interjúk. Manuscript. Property of the author. de Haan, Francisca, Maria Bucur & Krassimira Daskalova. 2010. “Editorial.” Aspasia 4 (1): vi–viii. DOI:10.3167/asp.2010.040101
Đokanović, Bojana, Ivana Dračo & Zlatan Delić. 2014. “Women in Socialism – From Accelerated Emancipation to Accelerated Re-Patriarchalisation.” In Women Documented –Women and Public Life in Bosnia and Herzegovina in the 20th Century Sarajevo, eds. Jasmina Čaušević, 66–109. Sarajevo: Sarajevo Open Center.
Eperjesi, Ágnes. 2021. You Shoul Feel Honoured. Budapest: abc Gallery, NeoWatt. Ferge, Zsuzsa & Júlia Turgonyi. 1969. Az ipari munkásnők munka és életkörülményei. Budapest: Kossuth Könyvkiadó.
Ferge, Zsuzsa. 1985. “Biologikum és a nemek közötti egyenlőség.” In Nők és férfiak. Hiedelmek, tények, eds. Katalin Koncz, 68–92. Budapest: Magyar Nők Országos Tanácsa, Kossuth Könyvkiadó.
Fodor, Éva. 2002. “Smiling Women and Fighting Men – The Gender of the Communist Subject in State Socialis Hungary.” Gender & Society 16 (2): 244. Hall, Stuart. Ed. 1997. Representation: Cultural Representations and Signifying practices. London: Sage.
Hay, Ágnes. 1979. Sex 40 rajz. Budapest: AB Kiadó (Samizdat edition).
Heller, Ágnes & Mihály Vajda. 1970. “Családforma és kommunizmus.” Irodalmi és kritikai folyóirat 14 (10): 1655–1665.
Hodosán, Róza. 2004. Szamizdat történetek. Budapest: Noran Könyvkiadó.
Holt, Alix. 1980. “Manifesto of ‘Woman and Russia’.” Labour Focus on Eastern Europe 3 (6): 7–9. https://www.marxists.org/history/etol/newspape/labour- focus-eastern-europe/LFEE-18-vol-3-no-6-1980.pdf (Accessed April 4, 2023).
Hornyik, Sándor. 2018. “Piaci viszonyok. A kulturális ellenállás narrativizálása.” In Kulturális ellenállás a Kádár korszakban, eds. Apor, Péter, Lóránt Bódy, Sándor Horváth, Heléna Huhák & Tamás Scheibner, 21–41. Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézet.
“Hundreds of Women Make Pacific Protest”. 1982–83. Labour Focus on Eastern Europe 5 (5–6): 39–40. https://www.marxists.org/history/etol/newspape/ labour-focus-eastern-europe/LFEE-23-vol-5-nos-5-6-1982-83.pdf (Accessed April 4, 2023).
Kałwa, Dobrochna. 2009. “Between Emancipation and Traditionalism – The Situation of Women and the Gender Order in Poland after 1945.” In Social Care under State Socialism (1945–1989). Ambitions, Ambiguities, and Mismanagement, ed. Sabine Hering, 175–187. Opladen Framington Hills, MI: Barbara Budrich Publishers.
Klaniczay, Júlia & Edit Sasvári, eds. 2003. Törvénytelen avantgárd. Galántai
György balatonboglári műterme. 1970–1973. Budapest: Artpool-Balassi. Koncz, Katalin. 1987. Nők a munkaerőpiacon. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.
Kovácsné Magyari, Hajnalka. 2021. Trendy woman in the Socialism. Beauty Ideals and Beauty Habitsin the Kádár-era.PhD dissertation. Eger. http:// disszertacio.uni-eszterhazy.hu/86/3/T%C3%A9zisek%20angolul.pdf (Ac- cessed April 2, 2023).
Körösi, Zsuzsa. 2020. “Petíció az abortusz-szabadság megőrzéséért 1973.” TNTeF. Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat 10 (2): 99–133. Kőszeg, Ferenc. 2014. “Solt Ottilia 1944–1997.” Beszélő 2 (2). http://beszelo.c3.hu/cikkek/solt-ottilia-1944%E2%80%931997 (Accessed March 21, 2018).
Lampland, Martha. 1989. “Unthinkable Subjects: Women and Labour in Socialist Hungary.” East European Quarterly23 (4): 389–398.
Lomax, Bill. 1982. “The Rise of the Democratic Opposition.” Labour Focus on Eastern Europe 5 (3–4): 2–10. https://www.marxists.org/history/etol/newspape/ labour-focus-eastern-europe/LFEE-22-vol-5-nos-3-4-1982.pdf (Accessed April 4, 2023).
Lóránd, Zsófia. 2012. “Poszt-Szocialista Poszt-Feminizmus.” TNTeF 2 (2): 5–14. https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/tntef/article/view/33645 (Accessed April 4, 2023).
Márkus, Mária. 1970. “A nő helyzete a munka világában”. Kortárs: Irodalmi és kritikai folyóirat 14 (2): 291–230.
Márkus, Piroska. 1982–83. “Labour Fills me With Grayness”. Labour Focus on Eastern Europe 5 (5–6): 45–46. https://www.marxists.org/history/etol/ newspape/labour-focus-eastern-europe/LFEE-23-vol-5-nos-5-6-1982-83. pdf (Accessed April 4, 2023).
N. Szegvári, Katalin N. 1981. Út a nők egyenjogúságához. Budapest: Kossuth. Orosz, Júlia. 2017. “A szovjet munkásnő: propaganda és valóság.” Debreceni Szemle 25 (1): 112–122.
Penn, Shana. 2006. Solidarity’s Secret. The Women Who Defeated Communism in Poland. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Pető, Andrea. 1998. Nőhistóriák: A politizáló magyar nők történetéből 1945–1951. Budapest: Seneca.
Sas, Judit H. 1984. Nőies nők és férfias férfiak. A nőkkel és férfiakkal kapcsolatos társadalmi sztereotípiák élete, eredete és szocializációja. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Sasvári, Edit. 2003. “A balatonboglári kápolnatárlatok kultúrpolitikai háttere.” In Törvénytelen avantgárd. Galántai György balatonboglári műterme. 1970–1973, eds. Júlia Klaniczai & Edit Sasvári, 9–39. Budapest: Artpool-Balassi.
Sasvári, Edit. 2000. “Miért éppen a Pór? A kádári üzenési-mechanizmus természetéhez.” In Évkönyv 2000 VIII. eds.Zsuzsanna Kőrösi, Éva Standeisky &János Rainer M., 124–159. Budapest, 1956-os Intézet.
Schadt, Mária. 2003. Feltörekvő dolgozó nő. Nők az ötvenes években. Pécs: Pro Pannonia Kiadói Alapítvány.
Takács, Judit. 2015. “Disciplining gender and (homo)sexuality in state-socialist Hungary in the 1970s.” European Review of History: Revue européenne d’histoire 22 (1): 161–175. doi:10.1080/13507486.2014.983426
Tóth, Eszter Zsófia. 2010. Kádár leányai. Nők a szocialista időszakban. Budapest: Nyitott Könyvműhely.
Valuch, Tibor. 2001. “Well-dressed and Fashionable: Changes in Clothing Styles,
Habits, and Fashion. Chapter Five.” In Everyday Life Under Communism and After: Lifestyle and Consumption in Hungary, 1945–2000, eds. Tibor Valuch, 317–407. Budapest: Central European University Press.
Vörös, Boldizsár. 2015. “’Néhányan kifogásolták fürdőruhám fazonját’. Vélemények a meztelenség felhasználásáról a magyarországi reklámokban az 1970-1980-as évek fordulóján.” In A test a társadalomban, eds. Emese Gyimesi, András, Lénárt András & Erzsébet Takács. 254–263. Budapest: HIK. Társadalomtörténeti Egyesület.
Zimmermann, Susan. 2010. “Gender Regime and Gender Struggle in Hungarian State Socialism.” Aspasia 4 (1):1–24. DOI: 10.3167/asp.2010.040102
Објављено
25.01.2024.
Како цитирати
ACSÁDY, Judit. Двосмислености и контрадикторности државно-социјалистичког начина еманципације жена у Мађарској (1948–1989). Преглед и потрага за траговима феминистичког отпора. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 3, p. 41–64, jan. 2024. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1092>.
Датум приступа: 17 apr. 2024