Маја Стокин, Терминологија зимског циклуса обичаја и веровања у Новом Саду

Сажетак
Маја Стокин, Терминологија зимског циклуса обичаја и веровања у Новом Саду


Градска библиотека Нови Сад, Алмашани, Нови Сад 2022, стр. 470.


У време када инвеститорски урбанизам убрзано брише стара језгра великих градова у Србији, страдају и многе локалне дијалекатске осо­бености српског језика, заједно с културним обрасцима кодираним у њима.
Објављено
30.05.2023.
Како цитирати
PUTNIK, Noel. Маја Стокин, Терминологија зимског циклуса обичаја и веровања у Новом Саду. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 1, p. 315-319, may 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1071>.
Датум приступа: 29 may 2024