Антропологија спорта, игара и детињства: зборник радова у част др Александра Крела (1968–2021) (ур. Бојан Жикић, Иван Ђорђевић и Владета Петровић)

  • Ivana Bašić Етнографски институт САНУ, Београд
    xeliot@gmail.com

Сажетак
Антропологија спорта, игара и детињства: зборник радова у част др Александра Крела (1968–2021) (ур. Бојан Жикић, Иван Ђорђевић и Владета Петровић)


Филозофски факултет Универзитета у Београду и Службени гласник, Београд 2022. стр. 371.


Зборник радова „Антропологија спорта, игара и детињства“ у издању Филозофског факултета у Београду, чији су уредници проф. др Бојан Жикић, Одељење за етнологију и антропологију Филозофског фа­култета у Београду, др Иван Ђорђевић, виши научни сарадник Ет­нографског института САНУ и др Владета Петровић, виши научни сарадник Историјског института САНУ, настао је поводом обележа­вања годишњице смрти др Александра Крела, вишег научног сарад­ника Етнографског института САНУ.
Објављено
30.05.2023.
Како цитирати
BAŠIĆ, Ivana. Антропологија спорта, игара и детињства: зборник радова у част др Александра Крела (1968–2021) (ур. Бојан Жикић, Иван Ђорђевић и Владета Петровић). Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 1, p. 311-314, may 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1070>.
Датум приступа: 29 may 2024