Миедка – „она коју је обележио медвед, она која живи између два света“. Nastasja Marten, U očima zveri.

  • Gordana Gorunović Одељење за етнологију и антропологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
    ggorunov@f.bg.ac.rs

Сажетак
Миедка – „она коју је обележио медвед, она која живи између два света“


Nastasja Marten, U očima zveri. CLIO, Beograd 2022, 129 str. Prevela sa francuskog Ljiljana Mirković


Настасја Мартен [Nastassja Martin] је француска антропологиња, књижевница, алпинисткиња, еколошка активисткиња и, судећи према начину самопредстављања у делу о којем је реч, нека врста добровољног отпадника од свог западног друштва.
Reference

Chekhov, Anton. 1967. The Island: A Journey to Sakhalin. Washington Square Press.
Čehov, Anton P. 1988. Otok Sahalin. Zagreb: August Cesarec.
Martin, Nastassja. 2021. In the Eye of the Wild. New York: The New York Review of Books. Translated from the French by Sophie R. Lewis. Kindle.
Popkin, Cathy. 1992. „Chekhov as Ethnographer: Epistemological Crisis on Sakhalin Island“. Slavic Review 51 (1): 36–51. DOI: https://doi.org/10.2307/2500260
Rutgé, Solal. 2022. “Nastassja Martin, À l’est des rêves. Réponses even aux crises systémiques”, Lectures, 9. 11. 2022, http://journals.openedition.org/ lectures/58748 (pristupljeno 3. 01. 2023); DOI: https://doi.org/10.4000/ lectures.58748.
Šćepanović, Sandra. 2021. Empedokle – o ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini. Novi Sad: Akademska knjiga. Fragmente s grčkog prevela Marjanca Pakiž.
Објављено
30.05.2023.
Како цитирати
GORUNOVIĆ, Gordana. Миедка – „она коју је обележио медвед, она која живи између два света“. Nastasja Marten, U očima zveri.. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 1, p. 301-307, may 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1069>.
Датум приступа: 20 may 2024