Перформанси сећања у „новој нормалности” – комеморације без тела у покрету

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2301203D УДК 393.9 Оригинални научни рад

Сажетак
Комеморације, као просторно специфични перформанси зависе од вре­менски ограничене интеракције тела која ствара простор за манифе­стацију сећања. Оне, као друштвене праксе, имају за циљ формулисање живог сећања на прошлост, која својим лекцијама може да обликује садашњост. Неопходност контролисане интеракције препозната је као кључна референтна тачка разумевања ових пракси и њихових кратко­рочних и дугорочних последица. Стога, поставља се питање да ли је ова­ко дефинисан перформанс сећања могућ, уколико тела нису присутна на предефинисаном месту и у предефинисаном временском оквиру? У периоду од марта 2020. године до данас, у условима „нове нормалности” сведочимо промењеном односу према интеракцијама у јавном простору, које, у најмању руку, намећу нови вид обавезне физичке дистанце између тела која се у њему појављују. У овом раду, интерпретацијом различитих форми медијских извора, испитује се могућност колективног учество­вања у просторним комеморативним праксама без физичког присуства тела у њима. Посредством одабраних примера, фокус је стављен на раз­личите видове комеморативних догађаја у Србији и Европи у ери „нове нормалности”, а са циљем детектовања судбине простора, пракси и на­ратива сећања уколико тела у покрету нису заједно, на истом месту и у исто време.  

Кључне речи: пандемија ковид­-19, споменици, комеморације, тело, пер­формансReference

Barba, Eugenio. 1995. The Paper Canoe, A Guide to Theatre Anthropology. London & New York: Routledge.
Butler, Judith. 2015. Notes Towards Peformative Theory of Assembly, Cambridge МА: Harvard University Press.
Butler, Judith. 2011. “Bodies in Allience or Politics of the Streets“, http://eipcp. net/transversal/1011/butler/en (pristupljeno 26. 04. 2015).
Đorđević, Marija. 2021. Јugoslavija pamti: mesto, telo i pokret za prostore izvođenog nasleđa. Beograd: Evropa Nostra Srbija.
Hobsbawm, Eric.J. 1992. “Introduction: Inventing tradition”. In The Invention of Tradition, eds. Eric J. Hobsbawm & Terence Ranager, 1–14. Cambridge: Cambridge University Press.
Lane Bruner, Michael. 2005. “Carnivalesque Protest and the Humorless State“, Text and Performance Quarterly 25 (2): 136–155.
Simiti, Marilena. 2014. “Rage and Protest: The case of the Greek Indignant movement”. GreeSE Paper No. 82, Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe:1–44.
Shanks, Micahel & Mike Pearson. 2001. Theatre/Archaeology – the (re) articulation of fragments of the past as real-time event. London: Routledge.
Trifunović, Vesna & Ivan Đorđević. 2021. „Kultura ’nove normalnosti’“ – značenje i upotreba pojma“. Glasnik Etnografskog instituta SANU LXIX (3): 519–530.
Fischer­-Lichte, Erica. 2008. The Transformative Power of Performance: New Aesthetic. New York: Routledge.
Widrich, Mеchtild. 2009. “Performative Monuments: Public Art, Commemoration and History in Postwar Europe“, PhD dissertation, Massachusetts Institute of Techonolgy. https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/54554 (pristupljeno 20. 10. 2015).
Young, James, E. 1993. The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meanig, London: Yale University Press.

Sources:
Bešlin, Milivoj. 2020. „Živ je Hitler, umro nije dok je Srba i Srbije“, Regionalni portal, 21. april. https://www.xxzmagazin.com/ziv­je­hitler­umro­nije­dok­ je­srba­isrbije (pristupljeno 12. 06. 2021).
“Athens: Communists’ protest on May Day with social distancing and masks.“ 2020. KTG, 1. maj. https://www.keeptalkinggreece.com/2020/05/01/greece­ may­1st­communist­union­pame/ (pristupljeno 05. 04. 2022).
„Veliki školski čas prvi put bez publike.“ 2020. Danas, 21. oktobar. https://www. danas.rs/vesti/drustvo/veliki­skolskicas­prvi­put­bez­publike/ (pristupljeno 01. 04. 2022).
„Veliki školski čas 2020: Izrešetane duše.“ 2020. Prvi na skali, 13. oktobar. http:// prviprvinaskali.com/clanci/kg­vodic/dogadjaji/veliki­skolski­cas­2020­ izresetane­duse.html (pristupljeno 01. 04. 2022).
“Egypt: what has changed for Tahrir Square’s protesters?.“ 2013. 4News, 25. januar. https://www.channel4.com/news/egypt­what­has­changed­for­ tahrir­squares­protesters (pristupljeno 12. 03. 2022).
„Reklama za naočare za sunce u logoru Jasenovac.“ 2018. P-Portal, 03. jul. https://p­portal.net/reklama­za­naocare­za­sunce­u­logoru­jasenovac/ (pristupljeno 03. 04. 2022).
“Romanian protests: how anti­corruption demonstrations became an artistic spectacle.“ 2017. The Calvert Journal, 7. mart. https://www.calvertjournal. com/articles/show/7841/romanian­anti­corruption­protests­spectacle (pristupljeno 12. 04. 2022).
„Sveta arhijerejska liturgija i parastos u Šumaricama.“ 2020. Eparhija Šumadijska, 21. oktobar. https://www.eparhija­sumadijska.org.rs/vesti/item/7150­sveta­ arhijerejska­liturgija­i­parastos­u­sumaricama (pristupljeno 01. 04. 2022).
Spomen­park Kragujevački oktobar, 2022. https://www.spomenpark.rs/rs/o­ nama/istorijat (pistupljeno 03. 04. 2022).
“Ukraineʼs colours light up European monuments in show of solidarity.“ 2022. Euronews, 24. februar. https://www.euronews.com/travel/2022/02/24/ ukraine­s­colours­light­up­european­monuments­in­show­of­solidarity (pristupljeno 20. 04. 2022).
Објављено
30.05.2023.
Како цитирати
ĐORĐEVIĆ, Marija. Перформанси сећања у „новој нормалности” – комеморације без тела у покрету. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 1, p. 203-219, may 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1064>.
Датум приступа: 29 may 2024