Мит и идентитет: кроскултурални и интертемпорални приступ – увод у темат

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2301013S УДК 39:7.046.1

Сажетак
Темат под насловом Мит и идентитет: кроскултурални и интертемпорални приступ доноси шест радова и прегршт нових перспектива, ме­тодологија, предложених тумачења, прегледа проблематике и оригинал­них научних доприноса. У првом дијелу уводног текста се веома сажето објашњавају основни теоријски концепти који су важни за разумијевање темата, а у другом дијелу се у најкраћем представљају радови темата. Сма­трамо да су ових шест врсних студија као цјелина успјели да ставе у први план динамичку и искуствену димензије мита и идентитета.


Кључне ријечи: мит, актуелност мита, идентитет, алтеритет
Објављено
30.05.2023.
Како цитирати
ŠIJAKOVIĆ MAIDANIK, Đurđina. Мит и идентитет: кроскултурални и интертемпорални приступ – увод у темат. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 1, p. 13-20, may 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1055>.
Датум приступа: 29 may 2024