Ján Botík, Slovenská dolná zem. Historický a etnokultúrny vývin slovenských minorít v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Bulharsku

  • Miloš Luković Научни саветник Балканолошког института САНУ у пензији
    miloslukovic@gmail.com

Сажетак

Јан Ботик (Ján Botík), доајен савремене етнологије у Словачкој, аутор је радова који су објављени појединачно у последњих десетак година а обједињени у књизи под наведеним насловом, који у преводу гласи: „Словачка Доња Земља. Историјски и етнокултурни развој словачких мањина у Мађарској, Румунији, Србији и Бугарској“. Како то показује „Библиографска напомена“ на крају књиге (стр. 180–190), већина тих радова првобитно је објављена у публикацијама издаваним сукцесивно у румунском месту Надлак (румунски: Nădlak; жупанија Арад), где је важно средиште словачке националне мањине, а два су објављена у Братислави и по један у Бачком Петровцу и Брну. Стога је и ову књигу објавила издавачка кућа Иван Краско (Ivan Krasko) у Надлаку, иначе веома активна у оквиру издавачке делатности на словачком језику.

Објављено
26.01.2023.
Како цитирати
LUKOVIĆ, Miloš. Ján Botík, Slovenská dolná zem. Historický a etnokultúrny vývin slovenských minorít v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 3, p. 277–288, jan. 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1053>.
Датум приступа: 20 may 2024