Марта Стојић Митровић, Европски гранични режим и екстернализација контроле граница ЕУ: Србија на Балканској миграцијској рути

Сажетак

Научна монографија Европски гранични режим и екстернализација контроле граница ЕУ: Србија на Балканској миграцијској рути пружа прецизан увид у начине на које су Србија и тзв. Западни Балкан постајали делови спољних граница ЕУ у контексту контроле, управљања и репресије нежељених кретања према ЕУ. Ауторка монографије је др Марта Стојић Митровић, виши научни сарадник Етнографског инстутута САНУ. Монографија представља прерађену верзију докторске дисертације „Азил и нерегуларне миграције у Србији на почетку XXI века: културне парадигме“, коју је ауторка одбранила 2016. године, односно у тренутку у коме су миграције постале „горућа тема“ у јавним и политичким дискурсима. Студија је значајна управо по томе што анализира политике, праксе, дискурсе и трендове везане за миграције у периоду који претходи исполитизованом спектаклу граница познатим под именом „избегличка/мигрантска криза“ из 2015. године. У истраживању је коришћена методологија која представља синтезу објављених научних истраживања, анализе правних докумената, извештаја организација, медијске грађе и обраде мултилокацијских теренских истраживања које је ауторка започела 2012. године.

Објављено
26.01.2023.
Како цитирати
JOVANOVIĆ, Teodora. Марта Стојић Митровић, Европски гранични режим и екстернализација контроле граница ЕУ: Србија на Балканској миграцијској рути. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 3, p. 265–267, jan. 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1050>.
Датум приступа: 20 apr. 2024