Дечја перцепција визуелног идентитета Београда

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2202103B УДК 316.334.56-053.2(497.111) Оригинални научни рад

Сажетак
У фокусу овог рада налази се истраживачко поље које је (за сада) остало ван главних академских теоријских оквира – у питању је визуелни идентитет Бео­града виђен (и доживљен) из перспективе деце. Рад се у методолошком смислу ослања на резултате теренског истраживања које је марта 2021. године спро­ведено у просторијама ОШ „Кнегиња Милица“ на Новом Београду и којим је обухваћен узорак од шездесеторо деце узраста од 1. до 4. разреда. Циљ рада је да из антрополошке перспективе продискутује нека од кључних питања сагледавања појавности главног града као визуелног ентитета per se и то: 1) који су визуелни маркери Београда, према мишљењу деце, кључни за његов визуелни идентитет и које су централне тачке на симболичкој мапи главног града?; 2) који је главни симбол Београда и којим се критеријумима анкетира­ на деца руководе приликом селекције централног визуелног маркера?; 3) да ли су (и у коликој мери) појединачне дечје перцепције визуре главног града међусобно компатибилне и које су карактеристике опште дечје слике главног града?; 4) да ли је (и на који начин) дечја слика града усклађена са „званич­ном“ сликом Београда? и 5) да ли је дечја перцепција визуелног идентите­та главног града резултат непосредног или пак посредног урбаног искуства?


Кључне речи: деца, Београд, визуелни идентитет града, урбано искуство деце
Reference

Arnhajm, Rudolf. 1985. Vizuelno mišljenje – jedinstvo slike i pojma. Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu.
Azaryahu, Maoz. 1999. „Politički simboli u svakidašnjici. Polisistemski pristup istraživanju.“ Etnološka tribina: Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva 29 (22): 255–267.
Backović, Vera & Ivana Spasić. 2016. „Slika grada između sklada i tenzije: primeri šest gradova u Srbiji.“ Sociologija LVIII: 210–231.
Behera, Deepak Kumar & Margaret Trawick. 2001. „Children and childhood in metropolitan cultures: An introduction.“ International Journal of Anthropology 16: 57–64.
Blagojević, Gordana. 2020. „Urbani prostor kao muzička scena: beogradske priče“. Glasnik Etnografskog instituta SANU 68 (1): 95–111.
Bobić, Miloš. 2003. „Arhitektura i diktatura.“ Vreme, 2. oktobar. https://www. vreme.com/cms/view.php?id=353864 (pristupljeno 1. novembra 2017).
Bogdanović, Bojana. 2019. Antropologija grada – političko konstruisanje prostora. Beograd: Etnografski institut SANU.
Bogdanović, Bojana. 2020. „Grad kao metatekst: studije iz srpske urbane antropologije.“ Glasnik Etnografskog Instituta SANU 68 (1): 7–12.
Churchman, Arza. 2003. „Is There a Place for Children in the City?“ Journal of Urban Design 8 (2): 99–111.
Dražeta, Bogdan. 2018. „Nacrt istraživanja javnih gradskih prostora u Mostaru i Sarajevu“. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu 82: 53–70.
Đorđević, Tihomir. 1941. Deca u verovanjima i običajima našeg naroda. Beograd – Niš: Idea – Prosveta (reizdanje).
Đorđević, Ivan. 2018. Dečiji brakovi u romskoj populaciji u Srbiji. Beograd: UNICEF, EI SANU, Romski ženski centar BIBIJA.
Grbović, Aleksandra. 2017. Metodski pristupi čitanju i pisanju kod slabovide dece i odraslih. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.
Hegediš, Ivan. 2008. „Fizičkа strukturа urbanog prostora.“ Zbornik radova Građevinskog fakulteta 17: 81–107.
Jakovlјević Šević, Tijana. 2020. „Кog je roda grad? Odonimi i orodnjavanje prostora: primer grada Novog Sada“. Glasnik Etnografskog instituta SANU 68 (1): 113–129.
Krel, Aleksandar. 2005. Dečije igre. Beograd: Srpski genealoški centar.
Lefebvre, Henri. 1991. The Production of Space. Oxford: Basil Blackwell, Inc.
Linč, Kevin. 1974. Slika jednog grada. Beograd: Građevinska knjiga.
Liu, Jieyu. 2022. „Childhood in Urban China: A Three­Generation Portrait.“ Current Sociology Monograph 70 (4): 598–617.
Lukashok Alvin K. & Kevin Lynch. 1956. „Some Childhood Memories of the City“. Journal of the American Institute of Planners 22 (3): 142–152.
Malović, Marija. 2019. „Pedagoške implikacije komercijalizacije igrališta za decu ranog uzrasta u gradu.“ Nastava i vaspitanje 68 (1): 51–70.
Marjanović, Vesna. 2005. Tradicionalne dečje igre u Vojvodini. Novi Sad: Matica srpska.
Mitrović, Katarina & Marija Brujić. 2021. „Good Parenting in Post­socialist Serbia: Too Much Parental Care or Too Many Children’s Needs? Anthropological Reflections.“ Antropologija 21 (1): 29–46.
Nikolić, Sara & Anja Vujović. 2020. „Draži zajedništva: senzorni pristupi prostornim zajedničkim dobrima“. Glasnik Etnografskog instituta SANU 68 (1): 149–168.
Pušić, Ljubinko. 1997. „Urbana politika – deo društvenih promena.“ Sociološki pregled XXXI (3): 323–336.
Radović, Srđan. 2013. Grad kao tekst. Beograd: Biblioteka XX vek.
Radović, Svetlana Đ. 2014. „Gradski prostor kao okvir svakodnevnog života dece na primeru istraživanja konkretnih urbanih prostora u Novom Sadu.“ Doktorska disertacija, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Radović, Svetlana Đ. 2015. „Grad, mesto za dete ili dečje mesto – prostorni aspekti institucionalizacije detinjstva iz perspektive dece.“ Krugovi detinjstva 2: 81–97.
Radović, Svetlana Đ. 2016. „Igrališta – prostorni resursi strukturisane i kontrolisane igre.“ U: Svakodnevni život deteta, ur. Lada Marinković, 80– 99. Novi Sad: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad.
Rasmussen, Kim. 2004. „Places for Children – Children’s Places.“ Childhood 11(2): 155–173.
Spasić, Ivana & Vera Backović. 2017. Gradovi u potrazi za identitetom. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za sociološka istraživanja.
Spasić, Ivana & Vera Backović, 2020. „Urban Identity of Belgrade: Perfect Chaos, Imperfect Balance.“ Sociologija 62 (4): 569–589.
Spencer, Christopher & Mark Blades, eds. 2006. Children and their Environments: Learning, Using and Designing Spaces. Cambridge: Cambridge University Press.
Todić Jakšić, Tijana & Oliver Tošković. 2017. „Auditory space perception – accuracy of distance and direction localization in blind and sighted.“ Primenjena psihologija 10 (2): 227–244.
Vučinić, Vesna. 1995. „Antropologija u „divljim“ naseljima: pogled na Staro sajmište u Beogradu.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 44: 168–184.
Vučinić­Nešković & Jelena Miloradović. 2006. „Corso as а Total Social Phenomenon: The Case of Smederevska Palanka, Serbia“. Ethnologia Balkanica 10: 229–251.

Internet sources
Turistička organizacija Beograd. https://www.tob.rs/sr (Accessed January 21, 2022).
Објављено
30.09.2022.
Како цитирати
BOGDANOVIĆ, Bojana. Дечја перцепција визуелног идентитета Београда. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 2, p. 103-127, sep. 2022. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1026>.
Датум приступа: 01 dec. 2023