Скупштина „Застава мира” као национални бренд Бугарске током социјализма

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2202083B УДК 005.551”194/199”(497.2) Оригинални научни рад

  • Zlatina Bogdanova Институт за етнологију и фолклорне студије Етнографског музеја Бугарске академије наука, Софија
    zlatina.bogdanova@iefem.bas.bg

Сажетак
Генерална скупштина УН је 21. децембра 1976. године прогласила 1979. за Међународну годину детета поводом 20. годишњице усвајања Декларације УН о правима детета. У јуну 1978. Људмила Живкова, председница Комитета за уметност и културу, предложила је да се тим поводом организује изложба талентоване деце у Бугарској. Тако је настала идеја за Скупштину „Застава мира“, која је прерасла у међународни фестивал дечје уметности, који се одр­жавао под покровитељством Унеска. Покрет „Застава мира“ је у периоду по­зног социјализма постао национални културни бренд наднационалног зна­чаја. Комунистички режим у Бугарској се „рекламирао“ и користио ресурсе „меке моћи“ у покушају да ублажи идеолошку опозицију током Хладног рата. За разлику од „тврде моћи“, која користи војна и економска средства принуде, „мека моћ“ делује посредством слика и симбола који се поимају као предло­зи са позитивном конотацијом: уметност, креативност, лепота, духовни раз­вој, детињство, мир и сарадња. Пројекат Скупштина „Застава мира“ се у раду посматра у корелацији са још једним интеркултуралним пројектом политичке и идеолошке оријентације – „Пловдив – Европска престоница културе 2019“.


Кључне речи: Скупштина „Застава мира“, „мека моћ“, културна дипломатија
Reference

Aleksandrov, Emil. 1979. Detsata – nadezhda na sveta. Sofia: Izdatelstvo „Na­rodna mladezh”.
Aleksandrov, Emil. 1981. Diplomatsiya na dinamichen vek. Sâshtnost, osobenosti i evolyutsiya na sâvremennata diplomatsiya. Sofia: Izdatelstvo „Narodna mladezh”.
Bogdanova, Zlatina. 2019. “Kapana in Plovdiv as the first ‘creative industries district’: reality or illusion.” Anthropology. Journal for Sociocultural Anthropology (6): 5–26.
Bogdanova, Zlatina. 2020. “‘Europe’ and the ‘Balkans’ – Images and Narratives in the Cultural Strategy of ‘Plovdiv – European Capital of Culture 2019’”. Études balkaniques (3): 654–669.
Dragostinova, Theodora. 2021. The Cold War from the Margins: A Small Socialist State on the Global Cultural Scene. New York: Cornell University Press.
Elenkov, Ivan. 2008. Kulturniyat front: Bâlgarskata kultura prez epohata na komunizma – politichesko upravlenie, ideologicheski osnovaniya, institutsionalni rezhimi. Sofia: Ciela.
Elenkov, Ivan. 2010. “‘Kamenarite na novi rudi, sâzdateli na svetove ot siyayni zvutsi i bagri...’ Mezhdunarodnata detska asambleya “Zname na mira” v politicheskiya, ideologicheskiya i kulturen kontekst na kâsniya sotsializam v Balgariya.” In Detstvoto pri sotsializma: Politicheski, institutsionalni i biografichni aspekti, eds. Ivan Elenkov & Daniela Koleva, 52–81. Sofia: Tsentâr za Akademichni Izsledvaniya & Riva.
Esteticheskoto vâzpitanie – programa, problemi, perspektivi. 1976. Sofia: Izdatelstvo “Nauka i Izkustvo”.
Gerasimov, Bogomil. 2015. Diplomatsiya v zonata na kaktusa. Sofia: Izdatelstvo “Trud”.
Luleva, Ana. 2014. “The Debate on the Communist Past and the Memory of Lyudmila Zhivkova in Bulgaria.” Cultures of History Forum (15.05.2014). DOI: 10.25626/0022 https://www.cultures­of­history.uni­jena.de/debates/ the­debate­on­the­communist­past­and­the­memory­of­lyudmila­ zhivkova (Accessed February 15, 2022).
Milev, Ivo. 2018. Zhivotât i smârtta na Lyudmila Zhivkova. Sofia: Izdatelstvo “Sens”.
Nye, Joseph S., Jr. 2004. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs.
Zhivkova, Lyudmila. 1982. „Pod znameto na mira – kâm prekrasniya svyat na savârshenstvoto.” Asambleya „Zname na mira”. Kniga pârva, 10–17. Sofia: Izdatelstvo „Otechestvo”.

Sources
Central State Archive (TsDA), ф.288Б, оп. 1, а.е.24, л.10

Online sources
Cornell University Press. 2022. “The Cold War from the Margins. A Small Socialist State on the Global Cultural Scene by Theodora K. Dragostinova”. https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9781501755552/the­cold­war­ from­the­margins/ (Accessed January 22, 2022).
International Foundation “St. St. Cyril and Methodius”. June 2, 2001. “Founding Act.” http://www.cmfnd.org/about/bg/ConstAct_bg.htm (Accessed February 20, 2022).
Kostadin Chakârov “Interview for Bulgarian TV 7 Program “Good morning, Bulgaria”” July 22, 2015. https://www.youtube.com/watch?v=HDxDMRvx­ unk&t=424s (Accessed January 28, 2022).
“Lyudmila Zhivkova – Banner of Peace” Foundation. 2022. “The “Banner of peace” Establishment”. https://www.znamenamira.bg/en/banner­of­peace/ the­banner­of­peace­establishment (Accessed February 10, 2022).
“Lyudmila Zhivkova – Banner of Peace” Foundation. 2022. “Banner of Peace Assembly 2000.” https://www.znamenamira.bg/en/banner­of­peace­today/banner­of­peace­assembly­2000 (Accessed February 15, 2022).
“Lyudmila Zhivkova – Banner of Peace” Foundation. 2022. “Messenger of Peace”. https://www.znamenamira.bg/en/banner­of­peace/activity/messenger­of­
peace (Accessed February 15, 2022).
Spomeni ot Narodnata republika. 2014. “Spomen za asambleyata “Zname na mira”. https://socbg.com/2014/08/спомен­за­асамблеята­знаме­на­ми­ра.html (Accessed November 11, 2021).
Spomeni ot Narodnata republika [Memories of the People’s Republic] 2022. https://www.facebook.com/Peoples.Republic.memories/https://socbg.com/
(Accessed November 11, 2021).
YouTube channel of Atrium Bulgaria. 2014. “The Banner of Peace”, Sofia. https://
www.youtube.com/watch?v=NdORyU8_hhk (Accessed December 21, 2021)
Објављено
30.09.2022.
Како цитирати
BOGDANOVA, Zlatina. Скупштина „Застава мира” као национални бренд Бугарске током социјализма. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 2, p. 83-101, sep. 2022. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1025>.
Датум приступа: 20 apr. 2024