Детињство у периоду социјализама у Бугарској сагледано путем књижевних дела

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2202019L УДК 39-044.955”194/199”(497.2):821.163.2.09 Оригинални научни рад

  • Ana Luleva Институт за етнологију и фолклорне студије Етнографског музеја Бугарске академије наука, Софија
    ana.luleva@iefem.bas.bg

Сажетак
Детињство у социјалистичкој Бугарској предмет је великог броја новела и ауто­фиктивних књижевних дела публикованих у последње три деценије. У многим делима се поставља питање „Да ли је прошлост из периода мог де­тињства нешто што је мени ‘страно’?“ Ово питање је врло блиско оном које постављамо у том контексту у антропологији: „Да ли можемо да сагледа­мо и разумемо нашу сопствену прошлост (детињство) као инсајдери?“ У ра­ду анализирам описе детињства у социјалистичкој Бугарској који су дати у појединим бугарским новелама написаним након пада комунизма. Писци тих новела припадају различитим генерацијама. Описе анализирам из ан­трополошке перспективе. Главно истраживачко питање овог рада је како се ова прошлост представља, рефлектује и како она, као таква, постаје важан део културне меморије о бугарском државном социјализму.

Кључне речи: социјализам који власт спроводи, детињство, књижевност, антропологија постсоцијализмаReference

Atkinson, Paul. 1997. “Narrative Turn or Blind Alley.” Qualitative Health Research 7 (3): 325–344.
Doubrovsky, Serge. 2013. “Autofiction.” Auto / Fiction 1:1. i–ii.
Eriksen, Thomas Hylland. 1994. “The Author as Anthropologist: Some West Indian Lessons about the Relevance of Fiction for Anthropology.” In: Exploring the Written: Anthropology and the Multiplicity of Writing, ed.
Eduardo P. Archetti, 167–196. Oslo: Scandinavian University Press. Etkind, Alexander. 2004. “Hard and Soft in Cultural Memory: Political Mourning in Russia and Germany.” Grey Room 16: 36–59.
Fassin, Didier. 2014. “True Life, Real Lives: Revisiting the Boundaries between Ethnography and Fiction.” American Ethnologist 41 (1): 40–55.
Georgieva, Galina. 2012. „Tagata na edno pokolenie ili metafizika na soca.”
Literaturen vestnik 24: 5. http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1290.pdf. (Accessed July 14, 2021).
Gospodinov, Georgi. 2011. Fizika na tagata. Plovdiv: IK Zhanet­45. Gospodinov, Georgi. 2015. Physics of Sorrow. Rochester, NY: Open Letter.
Gospodinov, Georgi. 2015. “Seks po vreme na socializam: higiena, medicina i fizkultura.” In: Lyubovta pri socializma. Obrazci, obrazi, tabut, ed. Daniela Koleva, 224–234. Sofia: IK Riva/CAS.
Gospodinov, Georgi. 2020. Vremeubezhiste. Plovdiv: IK Zhanet­45.
Gospodinov, Georgi. 2018. Vsichkite nashi tela. Svrahkratki istorii. Plovdiv: IK Zhanet­45.
Gospodinov, Georgi & Yana Genova. 2004. Inventarna kniga na socialisma. Sofia: IK Prozorec.
Gospodinov, Georgi, Diana Ivanova, Kalin Manolov & Rumen Petrov, eds. 2006. Az zhivyah socialisma. 171 lichni istorii. Plovdiv: IK Zhanet­45.
Gruev, Mihail & Diana Mishkova, eds. 2013. Balgarskiat komunizam. Debati i interpretacii. Sofia: IK Riva/CAS.
Hansen, Per Krogh. 2017. “Autofiction and Authorial Unreliable Narration.” In: Emerging Vectors of Narratology, eds. Per Krogh Hansen, John Pier, Philippe Roussin & Wolf Schmid, 47–60. Berlin and Boston: De Gruyter.
Jenkins, Richard. 2002. “In the Present Tense: Time, Identification and Human Nature.” Anthropological Theory 2 (3): 267–280.
Kabakchieva, Petia. 2016. Komunisticheskite modernosti. Balgarskiat sluchai. Sofia: UI ‘Kl. Ohridski’.
Kassabova, Kapka. 2008. Ulitza bez ime. Detstvo i drugi premezhdiya v Balgaria. Sofia: Ciela
Kiossev, Alexander & Daniela Koleva, eds. 2017. Trudniat razkaz. Modeli na avtobiografichno razkazvane za socialisma mezhdu ustnoto i pismenoto. Sofia: IIBM Ciela.
Longo, Mariano. 2015. Fiction as Social Reality: Literature and Narrative as Sociological Resources. Ashgate.
Lozanov, Georgi & Georgi Gospodinov. 2016. The Afternoon of an Ideology. Sofia: Sofia City Art Gallery.
Luleva, Ana. 2006. „Pamet za socializma i avtobiografichno razkazvane“. In: Svakodnevna kultura u postsocialističkom periodu u Srbiji i Bugarskoj. Balkanska transformacija i evropska integracija. Zbornik Etnografskog instituta SANU 22, eds. Dragana Radojičić & Zorica Divac, 173–184. Beograd: Etnografski institut SANU.
Luleva, Ana, ed. 2013. Balgarskiat XX vek. Kolektivna pamet i nacionalna identichnost. Sofia: IK Gutenberg.
Luleva, Ana. 2013. “Transitional Justice and Memory Culture in Post­Socialist Bulgaria.” Our Europe: Ethnography – Ethnology – Anthropology of Culture 2: 117–128.
Luleva, Ana, Evgenia Troeva & Petar Petrov. 2012. Prinuditelniat trud v Balgaria. Spomeni na svideteli. Zwangsarbeit in Bulgarien. Erinnerungen von Zeitzeugen (1941–1962). Sofia: Akademično izdatelstvo “Prof. Marin Drinov”, Prof. Marin Drinov Akademie – Verlag.
Mink, Louis O. 1987. Historical Understanding. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Mink, Louis O. 1970. “History and Fiction as Modes of Comprehension.” New Literary History 1 (3): 541–558.
Moskova, Rada. 2015. Pochti zhivot. Sofia: Fakel.
Ricoeur, Paul. 1984. Time and Narrative. Vol. 1. Chicago: University of Chicago Press.
Roberts, Brian. 2002. Biographical Research. Philadelphia: Open University Press.
Todorova, Maria N., Augusta Dimou & Stefan Troebst, eds. 2014. Remembering Communism: Private and Public Recollections of Lived Experience in Southeast Europe. Budapest and New York: CEU Press.
Znepolski, Ivaylo. 2001. „Nevolite na istoriata na segashnoto vreme: posrkomunisticheski upotrebi na pametta.” In: Istoria, razkaz, pamet, ed. Znepolski Ivaylo, 207–236. Sofia: Dom na naukite za choveka i obstestvoto.
Објављено
30.09.2022.
Како цитирати
LULEVA, Ana. Детињство у периоду социјализама у Бугарској сагледано путем књижевних дела. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 2, p. 19-36, sep. 2022. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1022>.
Датум приступа: 07 dec. 2022