Одрастање из антрополошке перспективе – примери из Софије и Београда: увод у темат

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2202013D УДК 39-044.955(497.11)(497.2)

Сажетак
Јуна 2000. године је десет сарадника Етнографског института САНУ кренуло пут Софије на Прву бугарско–српску научну конференцију. Научна конференција „Животни циклус“ је била прва по реду у окви­ру трогодишњег пројекта „Паралелно истраживање животног циклуса у Србији и Бугарској“, који је реализован у том периоду између Eтног­рафског института са музејом при Бугарској академији наука (БАН) и Етнографског института САНУ. Потом су уследиле друга и трећа бу­гарско–српска / српско–бугарска конференција, а затим још неколико научних конференција које су реализоване између двеју научних ин­ституција. Поменути пројекат, као и остали који су следили, остваре­ни су у оквиру међуакадемијске сарадње између Бугарске академије наука и Српске академије наука и уметности. Заједничке публика­ције, попут зборника радова и темата објављених у Гласнику Етног­рафског института САНУ, представљају један од значајних резултата који произилазе из сарадње која се успешно наставља и у садашњости.
Објављено
30.09.2022.
Како цитирати
ĐORĐEVIĆ CRNOBRNJA, Jadranka. Одрастање из антрополошке перспективе – примери из Софије и Београда: увод у темат. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 2, p. 13-18, sep. 2022. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1021>.
Датум приступа: 20 apr. 2024