Др Александар Крел (1968–2021)

Сажетак
Другог октобра 2021. године напустио нас је драги колега и пријатељ Александар Крел. Етнографски институт САНУ је остао без истраживача и научника, а у првом реду сарадника који је вредно и предано постизао резултате који су запажени и изван оквира домаће етнологије и антропологије.
Објављено
30.05.2022.
Како цитирати
ĐORĐEVIĆ CRNOBRNJA, Jadranka. Др Александар Крел (1968–2021). Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 1, p. 305–309, may 2022. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1020>.
Датум приступа: 28 jan. 2023
Секција
In memoriam