Љубав – непризнати творац култура и традиција. Ивана Башић, Љубавне нити. Концепти љубави у европској и српској култури

Сажетак
Ивана Башић, Љубавне нити. Концепти љубави у европској и српској култури. Етнографски институт САНУ, Посебна издања, књ. 98, Београд 2021, 329 стр.


Монографија Љубавне нити. Концепти љубави у европској и српској култури ауторке Иване Башић интердисциплинарна је студија о концептуализацијама љубави. Полазећи од увида да је емоција љубави тачка пресека, али и извориште бројних актуелних тема савремености, те важан, иако непризнати, културолоши, антрополошки, социолошки и филозофски појам, Ивана Башић поставља љубав, у разноликим њеним видовима, као централну тему истраживања и пружа значајан допринос антропологији емоција, те еротологији као посебној хуманистичкој дисциплини, која сажима искуства осталих друштвених, хуманистичких, али и природних наука, развијајући сопствене методе научног истраживања.
Објављено
30.05.2022.
Како цитирати
RADOJIČIĆ, Dragana. Љубав – непризнати творац култура и традиција. Ивана Башић, Љубавне нити. Концепти љубави у европској и српској култури. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 1, p. 291–294, may 2022. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1017>.
Датум приступа: 20 apr. 2024
Секција
Прикази