Лексема кошуља у говорима призренско-тимочке дијалекатске области

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2201179S УДК 391:811.163.41’282’373 Прегледни рад

  • Ana Savić-Grujić Институт за српски језик САНУ, Београд
    anasavic81@gmail.com

Сажетак
У раду су с лексичко-семантичког становишта представљени називи којима се у говорима југоисточне Србије означавају традиционална кошуља и њени саставни делови. Лексичка грађа ексцерпирана је из дијалекатских речника и допуњена подацима прикупљеним за први том Српског дијалектолошког атласа, с изузетком мањег броја лексема чије је значење утврђено теренском провером. Забележене номинационе јединице описане су на основу семантичких података који су потврђени у речницима, те сагледане у оквиру семантичких група и подгрупа. Циљ овог рада јесте да се кроз лесичко-семантичку анализу укаже на значај традиционалне кошуље као дела традиционалне српске ношње у језичкој слици света патријархалних говорника призренско-тимочке дијалекатске области, на културне специфичности уткане у семантичке садржаје датих лексичких јединица, као и на однос говорних представника према једном сегменту традиционалне материјалне културе.


Кључне речи: српски језик, призренско-тимочка дијалекатска област, лексема кошуља, традиционална материјална култура
Reference

Bjeladinović-Jergić, Jasna. 1999. „Narodna nošnja u Timoku i Zaglavku.” Knjaževac i okolina. (Preštampano iz Glasnika Etnografskog muzeja u Beogradu, 61/62): 347–416.
Bjeladinović-Jergić, Jasna. 1999a. „Narodna nošnja u Budžaku.” Knjaževac i okolina. (Preštampano iz Glasnika Etnografskog muzeja u Beogradu, 61/62): 417–464.
Bjeladinović-Jergić, Jasna. 2021 „Narodne nošnje.” https://www.rastko.rs/isk/ isk_12_c.html (pristupljeno 14. septembra 2021).
Bogdanović, Nedeljko & Valentina Bondžolova. 2010. „Leksika odevanja motivisana nazivima delova tela.” U Telo i odelo u kulturi Srba i Bugara, ur. Vladimir Jovanović, 13–21. Niš: Filozofski fakultet.
Bogdanović, Nedeljko. 2009. „Leksika odevanja motivisana delovima tela.” U Tradicionalna estetska kultura: Telo i odelo, ur. Dragan Žunić, 151–155. Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu.
Fileki, Irena. 2010. „Vez i čipka u Pirotu i okolini.” Glasnik Etnografskog muzeja 74 (2): 93–114.
Hadži-Vasiljević, Jovan. 1932. „Vranjska gradska nošnja ranijih godina.” Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu 7: 6–31.
Ivanović Barišić, Milina. 2017. Odevanje u okolini Beograda. Posebna izdanja, knj. 88. Beograd: Etnografski institut SANU.
Ivanović Barišić, Milina. 2021. „Košulja.” http://www.pojmovnik.etno-institut. co.rs/k/kosulja.php. (pristupljeno 14. septembra 2021).
Jovanović, Milka. 1974. „Neki balkanski preslovenski elementi u narodnim nošnjama Srbije.” Glasnik Etnografskog instituta 23: 43–48.
Klajn, Ivan & Milan Šipka. Veliki rečnik stranih reči i izraza. Novi Sad: Prometej.
Kulišić, Špiro, Petar Petrović & Nikola Pantelić. 1970. Srpski mitološki rečnik. Beograd: Nolit.
Loma, Aleksandar, urednik. 2008. Etimološki rečnik srpskog jezika 3. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, Institut za srpski jezik SANU.
Medić, Vjera. 2011. „O belopalanačkoj narodnoj nošnji.” Glasnik Etnografskog muzeja 75 (1): 87–117.
Miloradović, Sofija. 2016. „Tejkin dan u Staroj Moldavi – običaj od starine.” Godišnjak za srpski jezik 14: 165–174.
Petrović, Sreten. 2000. Srpska mitologija. Mitologija, magija i običaji (istraživanje svrljiške oblasti). Knjiga V. Niš: Prosveta.
Radovanović, Dragana. 2015. „Iz odevne leksike Sirinićke župe.” U Putevima srpskih idioma, ur. Miloš Kovačević & Vladimir Polomac, 139–150. Kragujevac: FILUM.
Skok, Petar. 1973. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
Škaljić, Abdulah. 1989. Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Sarajevo: Svjetlost.
Šobić, Jerina. 1961. „Razmatranja o šopskoj nošnji.” Glasnik Etnografskog muzeja 24: 46–78.
Tolstoj, Svetlana M. & Ljubinko Radenković, redaktori. 2001. Slovenska mitologija. Enciklopedijski rečnik. Beograd: Zepter Book World.
Trajković, Tatjana. 2019. „Terminologija odevanja i obuvanja u Rudni (Rumunija).” Ishodišta 5: 455–463.
Velkova, Saška 2010. „Narodna nošnja u Visoku i Gornjem Ponišavlju u Zbirci Muzeja Ponišavlja u Pirotu.” Glasnik Etnografskog muzeja 74 (2): 17–91.

Sources:
Ćirić, Ljubisav. 2018. „Rečnik govora Lužnice”. Srpski dijalektološki zbornik LXV: 1–1166.
Dinić, Jakša. 2008. Timočki dijalekatski rečnik. Beograd: Institut za srpski jezik SANU.
Jovanović, Vlastimir. 2004. „Rečnik sela Kamenice”. Srpski dijalektološki zbornik LI: 313–688.
Rajković Koželjac, Ljubiša. 2014. Rečnik timočkog govora. Negotin: Književno- izdavačko društvo Leksika.
Srpski dijalektološki atlas, rukopis.
Stojanović, Radosav. 2010. „Crnotravski rečnik”. Srpski dijalektološki zbornik LVII: 9–1060.
Zlatanović, Momčilo. 1998. Rečnik govora južne Srbije. Vranje: Učiteljski fakultet.
Zlatanović, Momčilo. 2011. Rečnik govora juga Srbije. Vranje: Aurora.
Zlatković, Dragoljub. 2014. Rečnik pirotskog govora I–II. Beograd: Službeni Glasnik.
Žugic, Radmila. 2005. „Rečnik govora jablaničkog kraja”. Srpski dijalektološki zbornik LII: 1–470.
Објављено
30.05.2022.
Како цитирати
SAVIĆ-GRUJIĆ, Ana. Лексема кошуља у говорима призренско-тимочке дијалекатске области. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 1, p. 179–194, may 2022. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1012>.
Датум приступа: 20 apr. 2024
Секција
Тема броја