Женска одевна пракса током ХХ века у Новом Пазару и околини

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2201149A УДК 391(497.11)”19” Прегледни рад

Сажетак
У овом раду представићемо свакодневно одевање у граду и селу, током XX века, на терену Новог Пазара. Акценат се ставља на женско свакодневно одевање и посебности које се одсликавају пре свега у конфесионалним праксама. Поред разлика у одевању које су проистекле из конфесионалних пракси, указаћемо и на неке друге аспекте који су утицали на различитост одевања, као што су – образовање, запосленост, утицај спољашње средине (људи ван породице, медији и др.), економски статус и др. Разлике условљене статусом жене у друштву, који се значајно мења након Другог светског рата, са већом еманципацијом жена и њиховим постепеним излажењем из патријархалног породичног оквира условиле су промене у одевном изгледу. Циљ рада је да се представе одевне праксе жена на територији Новог Пазара и околине.


Кључне речи: Нови Пазар и околина, одевање, промене, друштвени процеси, Срби, Бошњаци
Reference

Aksić, Nina. 2019. „Pismenost i obrazovanje žena u Novom Pazaru od 1945. do 1991. godine“. U Zbornik radova sa okruglih stolova Alhamijado književnost / Svečanost mevluda, prir. i ur. Hasna Ziljkić, 57–61. Novi Pazar: Kulturni centar Novi Pazar.
Beljkašić – Hadžidedić, Ljiljana. 1967. „Dimije – haljetak orijentalnog porijekla u nošnjama Bosne i Hercegovine“. Glasnik zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Etnologija, Nova serija 22: 161–175.
Bjeladinović, Jasna. 1976. Narodne nošnje Jugoslavije. Beograd: Etnografski muzej.
Bjeladinović, Jasna. 1981. „Srpska i muslimanska narodna nošnja u peštersko- sjeničkoj visoravni“. Glasnik Etnografskog muzeja LVI: 268–293.
Bjeladinović, Jasna. 2011. „Srpska narodna nošnja u Ibarskom Kolašinu, Štavici i u okolini Novog Pazara“. U Narodne nošnje u XIX i XX veku, Srbija i susedne zemlje. Ur. Mirjana Menković, 146–183. Beograd: Etnografski muzej u Beogradu.
Bjeladinović-Jergić, Jasna. 1992. „Komparativno određenje narodne nošnje srpskog i muslimanskog stanovništva unutar Sjničko-pešterske visoravni i u odnosu na susedne i druge oblasti”. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu 56: 305–349.
Vitković-Žikić, Milena. 1989. „Libade, primer orijentalnih uticaja u srpskoj građanskoj nošnji“. Novopazarski zbornik 13: 153–164.
Vukosavljević, Petar, Olivera, Vasić & Jasna Bjeladinović. 1984. Narodne melodije, igre i nošnje Peštersko-sjeničke visoravni. Beograd / Sjenica: Radio-Beograd / SIZ za kulturu i fizičku kulturu SO.
Đerlek, Semina. 2010. „Zbirka čarapa u Muzeju ’Ras’ u Novom Pazaru“. Novopazarski zbornik 33: 291–299.
Đerlek, Semina. 2011. „Vunovlačarski zanat u Novom Pazaru“. Novopazarski zbornik 34: 167–171.
Đorđević Crnobrnja, Jadranka. 2015. „Svakodnevno odevanje Goranki u Beogradu – između tradicijskih i savremenih kulturnih praksi“. Glasnik Etnografskog instiuta SANU LXIII (2): 303–314.
Đukić-Dojčinović, Vesna. 1997. Pravo na razlike selo – grad. Beograd: Zadužbina Andrejević.
Đurović, Miloš. 2015. „Hidžab kao fenomen konstruisanja i osporavanja identiteta: primjer savremenog Novog Pazara“. Etnoantropološki problemi 10 (4): 821–838.
Ivanović-Barišić, Milina. 2003. „Narodna nošnja u ivanjičkom kraju: Kušići, Maskova, Deretin i Ravna Gora“. Glasnik Etnografskog instituta SANU 51: 159–172.
Ivanović-Barišić, Milina. 2017. Odevanje u okolini Beograda: druga polovina 19. i prva polovina 20. veka. Posebna izdanja, knj. 88. Beograd: Etnografski institut SANU.
Janjetović, Zoran. 2011. Od „Internacionale“ do komercijale: Popularna kultura u Jugoslaviji 1945–1991. Biblioteka „Studije i monografije“, knj. 70. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije.
Kahrović Jerebičanin, Muradija. 2013. Stari zanati u Novom Pazaru. Novi Pazar: Muzej „Ras“.
Kahrović Jerebičanin, Muradija. 2015. „Dimije – nekada bitan elemenat tradicionalne muslimanske nošnje, a danas svetski modni trend“. Novopazarski zbornik 38: 171–184.
Kačar, Semiha. 2000. Zarozavanje zara: ženske ispovijesti. Podgorica: Amanah.
Kladničanin, Fahrudin. 2020. Peča. Novi Pazar: Akademska inicijativa Forum 10.
Mušović, Binasa. 1998. „Fes kao odevni predmet“. Novopazarski zbornik 22:207–218.
Radić, Radmila. 2002. Država i verske zajednice 1945–1970. Prvi deo: 1945–1953. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije.
Rašljanin, Senko. 1985. „Nešto o ženskoj gradskoj nošnji Novog Pazara s kraja XIX i početka XX veka“. Novopazarski zbornik 9: 175–187.
Rašljanin, Senko. 1989. „Uticaj industrijalizacije na promene vezane za položaj žene u Novom Pazaru“. Novopazarski zbornik 13: 165–172.
Hadžišehović, Munevera. 2013. Muslimanka u Titovoj Jugoslaviji. Sarajevo: Dobra Knjiga.
Hrabak, Bogumil. 1994. „Dovoznici vune, voska, kože i orijentalnog tekstila iz Raške u Dubrovnik 1715–1800. godine“. Novopazarski zbornik 18: 69–84.
Crnišanin, Ramiz. 1992. Tijesna čaršija. Novi Pazar – Beograd: Damad – Mrlješ.
Škrijelj, Redžep. 2015. „Kulturna emancipacija muslimanke u Kraljevini i socijalističkoj Jugoslaviji (1929–1992)“. Interkulturalnost 9: 41–51.
Објављено
30.05.2022.
Како цитирати
AKSIĆ, Nina; ZILJKIĆ, Hasna. Женска одевна пракса током ХХ века у Новом Пазару и околини. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 1, p. 149–177, may 2022. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1011>.
Датум приступа: 20 apr. 2024
Секција
Тема броја