Одевање верника на литургији: пример Српске православне цркве

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2201077A УДК 271.2:391:646 Оригинални научни рад

Сажетак
У овом раду се проблематизује одевање верника Српске православне цркве крајем двадесетог и почетком двадесет првог века. Циљ истраживања био је да утврди да ли постоји пожељан/идеалан модел одевања верника на богослужењима, као и врста и степен одступања од њега у свакодневној пракси верника. Рад се заснива на етнографској грађи прикупљеној током последњих пет година у црквама и манастирима широм Србије коришћењем методе посматрања, полуструктурираног упитника и неформалног разговора, уз употребу информација са православних форума и сајтова.


Кључне речи: одевање, верници, Српска православна црква, идентитет
Reference

Bakić-Hyden, Milica. 2014. „Religija i religijski autoritet u doba sekularizma i globalizacije – neke implikacije na Balkan.“ U Religija, religioznost i savremena kultura: od mističnog do (i)racionalnog i vice versa. Zbornik radova 30, ur. Aleksandra Pavićević, 19–37. Beograd: Etnografski institut SANU.
Bandić, Dušan. 2010. Narodno pravoslavlje. Beograd: Biblioteka XX vek.
Barnard, Malcolm. 2002 [1996]. Fashion as Communication. London – New York: Routledge.
Barthes, Roland. 1990 [1967]. The fashion system. Berkeley, CA: University of California Press.
Castaldo Lundén, Elizabeth. 2020. „Exploring Fashion as Communication: The Search for a new fashion history against the grain.“ Popular Communication 18 (4): 249–258. https://doi.org/10.1080/15405702.2020.1854952 (pristupljeno 1. oktobra 021)
Gofman, Ervin. 2000. Kako se predstavljamo u svakodnevnom životu. Beograd: Geopoetika.
Hristova, Tatyana. 2014. „Clothing – a Choice and Image of Cultural Identity.“ Проблеми на постмодерността IV (1): 80–87.
Jestratijević, Iva. 2011. Studije mode: znaci i značenja odevne prakse. Beograd: Orion Art.
Kocareva Ranisavljev, Marina. 2010. Moda i odevanje: Psihosociološki aspekti odevanja. Beograd: Službeni glasnik.
Krstić, Zoran. 2012. Pravoslavlje i modernost: Teme praktične teologije. Beograd: Službeni glasnik.
Lurie, Alison. 2000 [1981]. The Language of Clothes. New York: Henry Holt & Company.
Malešević, Miroslava. 2006. „Pravoslavlje kao srž ‘nacionalnog bića’ postkomu- nističke Srbije.“ U Svakodnevna kultura u postsocijalističkom periodu u Srbiji i Bugarskoj – Balkanska transformacija i evropska integracija. Zbornik radova 22, ur. Zorica Divac, 99–119. Beograd: Etnografski institut SANU.
Midić, Ignatije. Tekst Udžbenika pravoslavnog katihizisa za drugi razred osnovne škole. https://veronauka.sabornost.org/files/udzbenik_2_os.pdf (pristupljeno 6. februara 2022).
Pavićević, Aleksandra. 2012. “Antropološko proučavanje religije u Srbiji. Intelektualno nasleđe i perspective”. Etnološko-antropološke sveske 20 (n.s.) (9): 35–46.
Popović, Bojana. 2007. „Odevanje i moda u Srbiji u prvoj polovini 20. veka.“ U Privatni život kod Srba u dvadesetom veku, prir. Milan Ristović, 318–341. Beograd: Clio.
Radić, Radmila. 1998. „Stavovi o ženi u radovima pravoslavnih teologa.“ U Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka 2: Položaj žene kao merilo modernizacije, ur. Latinka Perović, 113–126. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije.
Radulović, Lidija & Mirko Blagojević. 2013. “Tradicionalna verska kultura, narodno i oficijelno pravoslavlje”. Kultura 141: 23–36.
Raković, Slaviša. 2013. „Potreba za etnografskim istraživanjem svetova posvećenih vernika SPC“. Antropologija 13 (2): 103–119.
Roach-Higgins, Mary Ellen & Joanne B. Eicher. 1992. „Dress and Identity.“ Clothing and Textiles Research Journal 10 (4):1–8.
Vujačić, Lidija. 2008. Kultura odijevanja kao oblik komunikacije. Podgorica: Pobjeda.
Објављено
30.05.2022.
Како цитирати
ANĐELKOVIĆ, Biljana. Одевање верника на литургији: пример Српске православне цркве. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 1, p. 77–100, may 2022. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1008>.
Датум приступа: 28 jan. 2023
Секција
Тема броја