“Twice is Nice”: половна одећа у данашњем глобалном свету

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2201019P УДК 391:646:658.9 Оригинални научни рад

  • Mirjana Prošić-Dvornić Универзитет Нортвуд, Мидланд, Сједињене Америчке Државе
    dvornicm@northwood.edu

Сажетак
Одећа, посебно она која има високу симболичку и/или материјалну вредност, увек је била цењена и преношена другим корисницима као поклон, наслеђе и завештање, или је давана у добротворне сврхе, најчешће преко верских институција. Иако употреба већ коришћене одеће има дугу историју, њен обим и видљивост порасли су са индустријском револуцијом и успостављањем потрошачког друштва, као покретачким снагама капитализма. Жеља да се акумулира ново увек је била праћена потребом да се ослободи старог. Делимично и даље добротворног карактера, глобална размена половне одеће, која почиње од 19. века, и успостављања међународних мрежа трговине текстилним остацима који су припремљени као сировина за поновно коришћење, прерасла је временом у трговину вредну више милијарди долара између глобалног севера и глобалног југа. Док половну одећу неки још увек сматрају отпадом, она може бити драгоцена за свет сиромашних, моћан (контра)културни исказ неких група (нпр. хипи, гранџ), или, ако се продаје као винтиџ, свесно исказан модни став. У сваком случају, она представља контроверзну тему. У данашње време, начин на који се половна одећа посматра и користи широм света, поновно доказује да је глобализација креативан процес, који производи увек нове облике хибридизације. У раду су представљени кратка историја и различита виђења феномена. Истраживање се заснивало на посматрању учесника на више локација и на интервјуима током дужег периода.


Кључне речи: историја половне одеће, индустрија и трговина одећом, рециклажа,одрживост, семантика половне одеће
Reference

Andrejević, Mihajlo. 1977. „Preobražaji ambijenta i ljudi starog Trkališta”. U Beograd u sećanjima 1900–1918, ur. Milan Đoković, 95–109. Beograd: Srpska književna zadruga.
Appadurai, Arjun. 2011. „Introduction: Commodities and the Politics of Value”. In: The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, ed. Appadurai, Arjun, 3–63. Cambridge University Press.
Bartlett, Djurdja. 2004. „Let Them Wear Beige: The Petit-Bourgeois World of Official Socialist Dress. Fashion Theory 8 (2): 127–164.
Brooks, Andrew. 2019. Clothing Poverty: The Hidden World of Fast Fashion and Second-Hand Clothes. In Old Clothes, New Looks: Second Hand Fashion, eds. Alexandra Palmer & Hazel Clark, 13–28. Oxford, New York: Berg.
Collier Frick, Carole. 2005. The Florentine Rigattieri: Second Hand Clothing Dealers and the Circulation of Goods in the Renaissance.
Crăciun, Magdalena. 2012. „Rethinking Fakes, Authenticating Selves”. Journal of the Royal Anthropological Institute (N.S.) 18: 846–863.
Crăciun, Magdalena. 2014. „Bobbles and values: An Ethnography of De-Bobbing Garments in Postsocialist Urban Romania”. Journal of Material Culture 20 (1): 3–20. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1359183514564132; Retrieved, June 15, 2021.
Creed, Gerald W. 2002. „(Consumer) Paradise Lost: Capitalist Dynamics and Disenchantment in Rural Bulgaria”. Anthropology of East Europe Review 20 (2): 119–125.
Erdei, Ildiko. 2008. Antropologija potrošnje: teorije i koncepti na kraju XX veka. Beograd: Biblioteka XX vek.
Friel, Ian. 2020. „The Victorian Rag Trade, Smallpox and a Sussex Paper Mill”. The Quarterly: The Journal of the British Association of Paper Historians 115: 37–44.
Gopalakrishnan S. & Degirmencioglu N., 2020. „Development of Conceptual Model to Measure Determinants of Second-hand Luxury Shopping”. International Textile and Apparel Association Annual Conference Proceedings 77 (1). doi: https://doi.org/10.31274/itaa.11873
Helms, Elisa. 2019. „Femininity, Fashion and Feminism: Women’s Activists in Bosnia and Hercegovina”. In: Everyday Life in the Balkans, ed. D. W. Montgomery, 86–95. Bloomington: Indiana University Press.
Kenneth, John. 2016. „Twice is Nice Store in Downtown Midland Gets New Life. https://www.ourmidland.com/news/srticle/Twice-Is-Nice-store-in- downtown-Midland-gets-new-8361213.php
Krăsteva-Blagoeva, Evgenija. 2015. „Clothing and Fashion in the Time of Crisis. The Case of Kărdžali”. Etnologia Balcanica 18: 227–248.
Miljković, Branisav. 1977. „Djaci i studenti do Prvog svetskog rata“. U Beograd u sećanjima 1900–1918, ur. Milan Đoković, 73–85. Beograd: Srpska književna zadruga.
Lemire, Beverly. 2005. „Shifting Currency: The Culture and Economy of the Secend Hand Trade in England, c. 1600–1850“. In Old Clothes, New Looks: Second Hand Fashion, еds. Alexandra Palmer & Hazel Clark, 29–47. Oxford, New York: Berg.
Milovanović, Dina. 2016. „Neformalna tržišta korišćene odeće u postsocijalističkoj Srbiji: primer ’buvljaka’ u Smederevskoj Palanci“. U Zbornik master radova, ur. Miloš Matić, 9–62. Beograd: Etnografski muzej.
Minter, Adam. 2019. Seconhand: Travels in the New Global Garage Sale. New York: Bloomosbury Publishing.
O’Kelly Hilary. 2005. „Parcels From America: American Clothes in Ireland, c. 1930–1980“. In Old Clothes, New Looks: Second Hand Fashion, eds. Alexandra Palmer & Hazel Clark, 83–96. Oxford, New York: Berg.
Polhemus, Ted & Procter, Lynn. 1978. Fashion and Anti-Fashion: An Anthropology of Clothing and Adornment. London: Coxand Wyman Ltd.
Przybylski, Liz. 2020. Hybrid Ethnography: Online, Offline and In-Between. Qualitative Research Methods 58. Thousand Oaks, California: Sage Publishing.
Rivoli, Pietra. 2015. The Travels of a T-Shirt in the Global Economy: An Economist Examines the Markets, Power and Politics of World Trade. Hoboken, New Jersey: Wiley.
Roche, Daniel. 1994. The Culture of Clothing: Dress and Fashion in the Ancient Regime. Cambridge University Press.
Smith, Adam. 1998 [1776]. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Washington, D. C.: Regnery Publishing, Inc.
Tortora, Phyllis & Sara Marcketti. 2021. Survey of Historic Costume. Seventh Edition. New York: Fairchild Books.
Tranberg Hansen, Karen. 2000. Salaula: The World of Secondhand Cothing and Zambia. Chicago: University of Chicago Press.
Verdery, Katharine. 2020. „Fieldwork and Social Relations in Aurel Vlaicu, Romania“. In Recalling Fieldwork: People, Places and Encounters, eds. Reluca Mateoc & Fracois Ruegg, 77–95. Münster, LIT Verlag.
Објављено
30.05.2022.
Како цитирати
PROŠIĆ-DVORNIĆ, Mirjana. “Twice is Nice”: половна одећа у данашњем глобалном свету. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 1, p. 19–52, may 2022. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1006>.
Датум приступа: 28 jan. 2023
Секција
Тема броја