Професија етнолог. Радост Иванова

Сажетак

Професија етнолог. Радост Иванова
Софија: Фабер 2018, 180 стр.
Поједини периоди дисциплинарних прошлости знају бити одређени или препознати и по конкретним особама, научницима који дају ванредан лични печат истраживачким токовима у датом времену, а неки међу њима постају и део канона научне дисциплине, некад у националним оквирима, а каткада и шире. Такав је случај и у етнологији (антропологији): од половине 19. века па све до данас, и у социјалној односно културној антропологији, и у етнологијама континенталне Европе, издвајали су се појединци који су представљали научне међаше у појединим временским периодима, и који остављају посебно видљив професионални траг. Слободно се може рећи да је једна од таквих личности и Радост Иванова, позната бугарска етнолошкиња, чија је целокупна научна активност врло препознатљива у научним круговима у њеној земљи и шире, а посебно крајем 20. и почетком 21. века.

Објављено
30.01.2020.
Како цитирати
RADOVIĆ, Srđan. Професија етнолог. Радост Иванова. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 67, n. 3, p. 715–718, jan. 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/851>.
Датум приступа: 01 june 2020
Секција
Прикази