Едиција Корени. Српске земље. Насеља, порекло становништва, обичаји

Сажетак

Едиција Корени. Српске земље. Насеља, порекло становништва, обичаји
Службени гласник – САНУ, приредио Борисав Челиковић.
Топлица и Добрич. Насеља, порекло становништва, обичаји. Београд 2018, књ. 36, стр. 675;
Јабланица и Пуста Река. Насеља, порекло становништва, обичаји. Београд 2019, књ. 40, стр. 1019.
Едиција Корени. Српске земље. Насеља, порекло становништва, обичаји (саиздаваштво Службеног гласника и Српске академије наука и уметности) основана је 2010. године с првобитном идејом да се поново објаве студије о насељима и пореклу становништва које су – према познатој концепцији Јована Цвијића и његових сарадника Јована Ердељановића, Тихомира Ђорђевића и Веселина Чајкановића – објављиване у Српском етнографском зборнику.

Објављено
30.01.2020.
Како цитирати
LUKOVIĆ, Miloš. Едиција Корени. Српске земље. Насеља, порекло становништва, обичаји. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 67, n. 3, p. 708–715, jan. 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/850>.
Датум приступа: 01 june 2020
Секција
Прикази