'Источноевропска уметност': идеологија једног институционалног конструкта

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI1902407D УДК 39:7.01(4-11) Прегледни рад

Сажетак

Студија се бави анализом уметности као институције у конкретном друштвено-историјском контексту: реч је о Источној Европи и, посебно, Југославији у време након распада социјализма. Савремена уметност се третира као облик жанра а „источноевропска уметност“ као типичан конструкт глобалне институције уметности. Анализирани су механизми по којима ова институција функционише, као и однос уметности и ширих друштвених и историјских процеса на прелазу из 20. у 21. век.
Кључне речи: институционална теорија уметности, идеологија, савремена уметност, Источна Европа, постсоцијализам, транзиција

Reference

Čufer, Eda. 2006. “Enjoy Me, Abuse Me, I am Your Artist: Cultural Politics, Their Monuments, Their Ruins.” In East Art Map. Contemporary Art and Eastern Europe, edited by Irwin, 362–376. London: Central Saint Martins College of Art and Design, University of Arts London.
Erjavec, Aleš, ed. 2003. Postmodernism and Postsocialist Condition. Los Angeles: University of California Press.
Erjavec, Aleš. 2016. “Uvod.” In Estetske revolucije i avngardni pokreti 20. veka, edited by Aleš Erjavec, 13–20. Beograd: Orion art.
Grej, Kamila. 1960. Ruski umetnički eksperiment 1863–1922. Beograd: Jugoslavija.
Groys, Boris. 1992. The Total Art of Stalinism. Avant-Garde, Aesthetic Dictatorship, and Beyond. Princeton: Princeton University Press.
Heinich, Natalie. 2007. Soumission - Transgression. paper, Centre du Graphisme, Institute de la Communication et de Medias d'Echirolles. Grenoble: Universite Sthendal Grenoble 3.
Hlavajova, Maria. 2005. “Towards the Normal: Negotiating the ‘Former East’.” In The Manifesta Decade. Debates on Contemporary Art Exhibitions and Biennials in Post-Wall Europe, edited by Barbara Vanderlinden and Elena Filipovic, 153–15. Cambridge: The MIT Press.
Irwin, ed. 2006. East Art Map. Contemporary Art and Eastern Europe. London: Central Saint Martins College of Art and Design, University of Arts London.
Komelj, Miklavž. 2011. “Uloga oznake ‘totalitarizam’ u konstituisanju polja ‘istočne umetnosti’.” Sarajevske sveske No. 32–33: 185–200.
Komelj, Miklavž. 2012. “Uloga oznake ‘totalitarizam’ u konstituisanju polja ‘istočne umetnosti’ (drugi deo).” Sarajevske sveske No. 37–38: 242–260.
Laibach. 2003. “Art and Totalitarianism.” In Impossible Histories: Historical Avant-gardes, Neo-avant-gardes, and Post-avant-gardes in Yugoslavia 1918–1991, edited by Dubravka Đurić and Miško Šuvaković, 574–574. Cambridge: The MIT Press.
Piotrowski, Piotr. 2009. In The Shadow of Yalta: Art and the Avant-garde in Eastern Europe. London: Reaktion Books.
Šuvaković, Miško. 2002. “Ideologija izložbe: o ideologijama Manifeste.” Platforma SCCA no.3: 11–18.
Vesić, Jelena. 2015. Kustoski gest u svetu savremene umetnosti. doktorska disertacija. Beograd: Univerzitet umetnosti.
Објављено
30.09.2019.
Како цитирати
DEDIĆ, Nikola. 'Источноевропска уметност': идеологија једног институционалног конструкта. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 67, n. 2, p. 407–419, sep. 2019. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/824>.
Датум приступа: 25 feb. 2020