Десанка Николић (1929-2016)

Сажетак

Десанка Николић (1929-2016)

Објављено
01.02.2018.
Како цитирати
LUKIĆ KRSTANOVIĆ (SERBIA), Miroslava. Десанка Николић (1929-2016). Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 65, n. 3, p. 723-725, feb. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/221>.
Датум приступа: 21 mar. 2019
Секција
In memoriam