О хуманистици данас: још једном, с љубављу

Сажетак

О хуманистици данас: још једном, с љубављу
Stranputice humanistike, uredili Petar Bagarić, Ozren Biti i Tea Škokić
Institut za etnologiju i folkloristiku
Zagreb, 2017.

Објављено
01.02.2018.
Како цитирати
GAVRILOVIĆ (SERBIA), Ljiljana. О хуманистици данас: још једном, с љубављу. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 65, n. 3, p. 704-706, feb. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/216>.
Датум приступа: 21 mar. 2019
Секција
Научна критика и полемика