Часопис уређују

 • Главни и одговорни уредник: проф. др Драгана Радојичић, Етнографски институт САНУ, Београд, Србија

 • Уредник: др Сања Златановић, Етнографски институт САНУ, Београд, Србија

 • Међународни уређивачки одбор:

  Др Милица Бакић-Хејден, Универзитет у Питсбургу, САД
  Др Ана Драгојловић, Универзитет у Мелбурну, Аустралија
  роф. др Карл Казер, Karl-Franzens Universitaet, Грац, Аустрија
  Проф. др Марина Мартинова, Институт за етнологију и антропологију „Миклухо Маклај“, Руска академија наука, Москва, Русија
  Проф. др Елена Марушиакова, Универзитет Сент Ендријус, Велика Британија
  Др Марек Микуш, Макс Планк Институт за социјалну антропологију, Хале, Немачка
  Др Иванка Петрова, Институт за етнологију и фолклористику са Етнографским музејем, Бугарска академија наука, Софија, Бугарска
  Др Татиана Подолинска, Институт за етнологију и социјалну антропологију, Словачка академија наука, Братислава, Словачка
  Др Јана Поспишилова, Институт за етнологију, Чешка академије наука, Брно, Чешка
  Др Инес Прица, Институт за етнологију и фолклористику, Загреб, Хрватска
  Др Ингрид Славец Градишник, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Љубљана, Словенија
  Проф. др Петер Финке, Универзитет у Цириху, Швајцарска

 • Уређивачки одбор:

  Др Гордана Благојевић, Етнографски институт САНУ, Београд, Србија
  Др Иван Ђорђевић, Етнографски институт САНУ, Београд, Србија
  Проф. др Илдико Ердеи, Филозофски факултет у Београду, Србија
  Дописни члан САНУ Јелена Јовановић, Музиколошки институт САНУ, Београд, Србија
  Др Александар Крел, Етнографски институт САНУ, Београд, Србија
  Др Александра Павићевић, Етнографски институт САНУ, Београд, Србија
  Др Срђан Радовић, Етнографски институт САНУ, Београд, Србија
  Др Лада Стевановић, Етнографски институт САНУ и Факултет за медије и комуникације, Београд, Србија
  Академик Гојко Суботић, Српска акдемија наука и уметности (САНУ), Београд, Србија

 • Издавачки савет:

  Др Чарна Брковић, Универзитет у Готингену, Немачка
  Проф. др Лидија Вујачић, Филозофски факултет у Никшићу, Црна Гора
  Др Маја Година Голија, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Љубљана, Словенија
  Проф. др Јелена Ђорђевић, Факултет политичких наука, Београд, Србија
  Проф. др Бојан Жикић, Филозофски факултет у Београду, Србија
  Др Рената Јамбрешић Кирин, Институт за етнологију и фолклористику, Загреб, Хрватска
  Др Мирослава Лукић-Крстановић, Етнографски институт САНУ, Београд, Србија
  Др Младена Прелић, Етнографски институт САНУ, Београд, Србија
  Проф. др Љупчо Ристески, Природно-математички факултет, Скопље, Македонија