Часопис уређују

 • Главни и одговорни уредник: проф. др Драгана Радојичић, Етнографски институт САНУ, Београд, Србија

 • Уредник: др Срђан Радовић, Етнографски институт САНУ, Београд, Србија

 • Међународни уређивачки одбор:

  Др Милица Бакић-Хејден, Универзитет у Питсбургу, САД
  Др Ана Драгојловић, Универзитет у Мелбурну, Аустралија
  Проф. др Петер Финке, Универзитет у Цириху, Швајцарска
  Проф. др Карл Казер, Karl-Franzens Universitaet, Грац, Аустрија
  Др Габриела Килианова, Етнолошки институт САВ, Братислава, Словачка Проф. др Шел Магнусон, Универзитет у Упсали, Шведска
  Проф. др Марина Мартинова, Институт етнологије и антропологије РАН, Москва, Русија
  Др Иванка Петрова, ИЕФЕМ – БАН, Софија, Бугарска
  Др Татиана Подолинска, Етнолошки институт САВ, Братислава, Словачка
  Др Јана Поспишилова, Етнолошки институт АН ЧР, Брно, Чешка Република
  Др Инес Прица, Институт за етнологију и фолклористику, Загреб, Хрватска
  Др Ингрид Славец Градишник, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Љубљана, Словенија

 • Уређивачки одбор:

  Др Гордана Благојевић, Етнографски институт САНУ, Београд, Србија
  Др Иван Ђорђевић, Етнографски институт САНУ, Београд, Србија
  Проф. др Илдико Ердеи, Филозофски факултет у Београду, Србија
  Проф. др Љиљана Гавриловић, Етнографски институт САНУ и Филозофски факултет у Београду, Србија
  Јелена Јовановић, Музиколошки институт САНУ, Београд, Србија, дописни члан САНУ
  Др Александра Павићевић, Етнографски институт САНУ, Београд, Србија
  Др Лада Стевановић, Етнографски институт САНУ и Факултет за медије и комуникације, Београд, Србија
  Академик Гојко Суботић, Српска акдемија наука и уметности (САНУ), Београд, Србија

 • Издавачки савет:

  Проф. др Јелена Ђорђевић, Факултет политичких наука, Београд, Србија 
  Др Маја Година Голија, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Љубљана, Словенија
  Др Рената Јамбрешић Кирин, Институт за етнологију и фолклористику, Загреб, Хрватска
  Др Мирослава Лукић-Крстановић, Етнографски институт САНУ, Београд, Србија
  Др Младена Прелић, Етнографски институт САНУ, Београд, Србија
  Проф. др Љупчо Ристески, Природно-математички факултет, Скопље, Македонија
  Проф. др Лидија Вујачић, Филозофски факултет у Никшићу, Црна Гора 
  Проф. др Бојан Жикић, Филозофски факултет у Београду, Србија