Đorđević Crnobrnja, J. (2021). O којој интеграцији је реч? Поводом књиге Рахеле Јурковић Интеграција азиланата у хрватско друштво: културноантрополошка студија. Гласник Етнографског института САНУ, 69(2), 496–502. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/983