ĐORĐEVIĆ CRNOBRNJA, Jadranka. O којој интеграцији је реч? Поводом књиге Рахеле Јурковић Интеграција азиланата у хрватско друштво: културноантрополошка студија. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 69, n. 2, p. 496–502, sep. 2021. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/983>.
Датум приступа: 08 dec. 2021