Tournois, L., & Đerić, G. (2021). Да ли је културна интимност пресудна? Симит Сараји на Обилићевом венцу у Београду: хетеротипија, не-место и место „других“. Гласник Етнографског института САНУ, 69(2), 457–476. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/979